en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Modelovanie podnikových procesov

Cieľom predmetu "Modelovanie podnikových procesov" je získať vedomosti z popisu činnosti podniku v tvare modelov pre rozne potreby analýzy.

Stručná osnova predmetu: 

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: