en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Používateľské rozhrania

Cieľom predmetu "Používateľské rozhrania" je oboznámiť študentov so základnými princípmi a úlohami realizácie interfejsu v systémoch MMI (Man Machine Interfejs). Sú tu preberané základné aspekty vizualizácie technologických procesov s dôrazom na praktickú realizáciu a s tým spojenú tvorbu aplikácií v systéme Control Web 5. Výuka je venovaná všeobecným princípom návrhu interfejsu, základnej filozofii práce a technológii vizuálneho programovania, vymedzeniu základných cieľov a funkcií vizualizačného systému s ohľadom na ergonomické a psychologické hľadiská.
Študenti sa naučia vytvárať aplikácie pre monitorovanie a riadenie technologických procesov pomocou objektovo orientovaného programovania a tiež vytvrať aplikácie pre vzdialenú vizualizáciu procesov po sieti.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Prednaska 6
293,79 kB 18.11.2020
Prednaska 3_Priklad
179,09 kB 05.11.2020
Prednaska 5
433,98 kB 04.11.2020
Prednaska 4
246,02 kB 27.10.2020
Prednaska 3
242,76 kB 14.10.2020
Prednaska 2_Priklad
70,11 kB 06.10.2020
Prednaska 1_Priklad
72,22 kB 06.10.2020
Prednaska 2
247,50 kB 06.10.2020
Prednaska 1
243,73 kB 29.09.2020