en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Tvorba používateľských rozhraní

Tvorba používateľských rozhraní:

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými princípmi a úlohami realizácie interfejsu v systémoch MMI (Man Machine Interfejs). Sú tu preberané základné aspekty vizualizácie technologických procesov s dôrazom na praktickú realizáciu a s tým spojenú tvorbu aplikácií v systéme Control Web 6. Študenti sa naučia všeobecné princípy návrhu interfejsu, základnú filozofiu práce a technológiu vizuálneho programovania, vymedzenie základných cieľov a funkcií vizualizačného systému s ohľadom na ergonomické a psychologické hľadiská. Študenti budú vedieť vytvárať aplikácie pre monitorovanie a riadenie technologických procesov pomocou objektovo orientovaného programovania a aplikácie pre vzdialenú vizualizáciu procesov po sieti.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Otázky na skúšku
134,87 kB 28.11.2023
DDE komunikacia
529,23 kB 28.11.2023
časovanie aplikacii
196,32 kB 13.11.2023
PR6
293,79 kB 13.11.2023
PR5
433,98 kB 13.11.2023
PR4
246,02 kB 13.11.2023
Zadanie_Miešanie farieb
27,38 kB 23.10.2023
Priklad_PR3
100,03 kB 13.10.2023
PR3
242,33 kB 13.10.2023
Priklad_PR2
72,22 kB 13.10.2023
PR2
247,50 kB 13.10.2023
PR1
243,73 kB 06.10.2023