en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Tvorba používateľských rozhraní

Tvorba používateľských rozhraní:

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými princípmi a úlohami realizácie interfejsu v systémoch MMI (Man Machine Interfejs). Sú tu preberané základné aspekty vizualizácie technologických procesov s dôrazom na praktickú realizáciu a s tým spojenú tvorbu aplikácií v systéme Control Web 6. Študenti sa naučia všeobecné princípy návrhu interfejsu, základnú filozofiu práce a technológiu vizuálneho programovania, vymedzenie základných cieľov a funkcií vizualizačného systému s ohľadom na ergonomické a psychologické hľadiská. Študenti budú vedieť vytvárať aplikácie pre monitorovanie a riadenie technologických procesov pomocou objektovo orientovaného programovania a aplikácie pre vzdialenú vizualizáciu procesov po sieti.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Programovanie
47,46 kB 12.12.2023
Otázky na skúšku
134,87 kB 28.11.2023
DDE komunikacia
529,23 kB 28.11.2023
časovanie aplikacii
196,32 kB 13.11.2023
PR6
293,79 kB 13.11.2023
PR5
433,98 kB 13.11.2023
PR4
246,02 kB 13.11.2023
Zadanie_Miešanie farieb
27,38 kB 23.10.2023
Priklad_PR3
100,03 kB 13.10.2023
PR3
242,33 kB 13.10.2023
Priklad_PR2
72,22 kB 13.10.2023
PR2
247,50 kB 13.10.2023
PR1
243,73 kB 06.10.2023