en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Používateľské rozhrania

Cieľom predmetu "Používateľské rozhrania" je oboznámiť študentov so základnými princípmi a úlohami realizácie interfejsu v systémoch MMI (Man Machine Interfejs). Sú tu preberané základné aspekty vizualizácie technologických procesov s dôrazom na praktickú realizáciu a s tým spojenú tvorbu aplikácií v systéme Control Web 5. Výuka je venovaná všeobecným princípom návrhu interfejsu, základnej filozofii práce a technológii vizuálneho programovania, vymedzeniu základných cieľov a funkcií vizualizačného systému s ohľadom na ergonomické a psychologické hľadiská.
Študenti sa naučia vytvárať aplikácie pre monitorovanie a riadenie technologických procesov pomocou objektovo orientovaného programovania a tiež vytvrať aplikácie pre vzdialenú vizualizáciu procesov po sieti.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Prednaska 1
243,73 kB 29.09.2020