en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Trojrozmerné modelovanie a simulácia

Cieľom predmetu "Trojrozmerné modelovanie a simulácia" je naučiť študenta kresliť v programe ProEngineer (Creo). Jedná sa o profesionálny CAD program používaný hlavne vo väčších firmách. Študent by mal zvládnuť kreslenie 3D modelov, vytvárať zostavy, animácie a výkresovú dokumentáciu.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
skripta
5,73 MB 03.11.2020