en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Trojrozmerné modelovanie a simulácia

Trojrozmerné modelovanie a simulácia:

Študent po absolvovaní predmetu by mal zvládnuť základné modelovanie v profesionálnom  CAD programe Creo. Mal by vedieť vytvárať modely súčiastok, vytvárať zostavy, výkresy a animácie.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
skripta
5,73 MB 03.11.2020