en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Iné projekty

Zoznam ostatných riešených projektov:

P.č.

Názov projektu

Identifikačné číslo projektu podľa zmluvy

Názov programu

Dátum začiatku riešenia projektu

Dátum ukončenia riešenia projektu

Zodpovedný riešiteľ projektu

1.    

Multifyzikálne výpočty v elektrických pohonoch

SK-CZ-2013-0065

Bilaterálny projekt

2014

2015

Ferková Želmíra, doc. Ing., PhD.

2.    

Riadenie nelineárnych procesov

19/2004

Slovensko-maďarská vedecko-technická spolupráca

2005

2006

Fetyko Ján, doc. Ing., PhD.

3.    

Sofistikované procesy a produkty podporujúce exportnú výkonnosť odvetvia elektrotechniky SR

2003 26 028 OA 04

Štátny program výskumu a vývoja

2005

2007

Fetyko Ján, doc. Ing., PhD.

4.    

Malé a miniatúrne elektromagnetické pohony v mechatronike

23/03

Slovensko-česká spolupráca v rámci vedy a techniky

2004

2005

Fetyko Ján, doc. Ing., PhD.

5.    

Nové pedagogické prístupy vo výučbe a využitie IKT pre učiteľov

61300

OSF

2003

2005

Perduková Daniela, doc. Ing., PhD.