en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Zamestnanci

V súčastnosti na Katedre elektrotechniky a mechatroniky pracuje 25 zamestnancov, vrátane interných doktorandov.

Členenie katedry podľa zaradenia: