en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Zamestnanci

Na Katedre elektrotechniky a mechatroniky pracuje v súčasnosti 25 zamestnancov, vrátane interných doktorandov.
(2-profesori, 8-docentov, 3-odborní asistenti, 5-výskumných pracovníkov, 1-administratívny zamestnanec, 6-interných doktorandov)


Vedenie katedry:

Sekretariát:

Študijný poradca:


Členovia katedry podľa pracovného zaradenia: