en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Základy elektrických strojov

Základy elektrických strojov:

Schopnosť previesť a vyhodnotiť základné merania na elektrických strojoch. Schopnosť uskutočniť základné výpočty vlastností elektrických strojov. Mať základné teoretické vedomosti o vlastnostiach, konštrukčnom usporiadaní a použití jednotlivých druhov elektrických strojov. Využívanie matematického aparátu programu Matlab, pre výpočty elektrických a mechanických veličín elektrických strojov.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Harmonogram cvičení predmetu Základy elektrických strojov - Kombinopvaná metóda štúdia - ZS 2023/2024 59,20 kB 29.09.2023
Harmonogram cvičení predmetu Základy elektrických strojov - ZS 2023/2024 52,10 kB 21.09.2023
ZES Príklady JS
57,15 kB 28.11.2020
ZES Príklady AM
89,80 kB 15.11.2020
ZES Príklady SS
403,91 kB 26.10.2020
ZES Príklady TR
92,13 kB 05.10.2020
DIŠTANČNÉ štúdium - Meranie na jednosmerných motoroch - ZS 2019/2020 65,63 kB 24.09.2019
DIŠTANČNÉ štúdium - Meranie na asynchrónnom motore - ZS 2019/2020 115,21 kB 24.09.2019
DIŠTANČNÉ štúdium - Meranie na jednofázovom transformátore - ZS 2019/2020 258,58 kB 24.09.2019
Elektrické stroje - Pavel Záskalický 4,50 MB 19.09.2016
Návody na meranie - Elektrické stroje 2,31 MB 14.09.2016