en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Základy elektrických strojov

Cieľom predmetu "Základy elektrických strojov" je oboznámiť študentov s teoretickými poznatkami základných typov elektrických strojov.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Harmonogram cvičení predmetu Základy elektrických strojov - ZS 2020/2021 201,99 kB 20.09.2020
DIŠTANČNÉ štúdium - Meranie na jednosmerných motoroch - ZS 2019/2020 65,63 kB 24.09.2019
DIŠTANČNÉ štúdium - Meranie na asynchrónnom motore - ZS 2019/2020 115,21 kB 24.09.2019
DIŠTANČNÉ štúdium - Meranie na jednofázovom transformátore - ZS 2019/2020 258,58 kB 24.09.2019
Elektrické stroje - Pavel Záskalický 4,50 MB 19.09.2016
Návody na meranie - Elektrické stroje 2,31 MB 14.09.2016