en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Pneumatické a hydraulické pohony

Cieľom predmetu "Pneumatické a hydraulické pohony" je oboznámenie študentov s konštrukciou, vlastnosťami a určením pneumatických a hydraulických systémov za účelom návrhu pneumatického, elektrického a počítačového riadenia. Súčasťou predmetu je praktické precvičovanie s pneumatickou a hydraulickou stavebnicou.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: