en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Pneumatické a hydraulické systémy

Pneumatické a hydraulické systémy:

Po absolvovaní predmetu bude študent oboznámený s konštrukciou a vlastnosťami pneumatických a hydraulických systémov, bude vedieť čítať pneumatické a hydraulické schémy, bude vedieť navrhnúť a prakticky zostaviť pneumatický a hydraulický obvod a bude vedieť zapojiť elektrické riadenie a naprogramovať počítačové riadenie. Študent bude schopný vyhľadať chyby v zapojení. Získa praktické zručnosti prácou s pneumatickými a hydraulickými prvkami.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: