en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Základy robotiky

Základy robotiky:

Študenti sa oboznámia so súčasným stavom a vývojom v oblasti priemyselnej, servisnej, mobilnej a humanoidnej  robotiky, s vlastnosťami  robotov, a ich priem. aplikáciami. Študenti získajú vedomosti z kinematickej analýzy robotov, ktorú tvorivým spôsobom využijú pri návrhu riadiacich algoritmov pohybu ramena robota, získajú znalosti z konštrukcie, návrhu, modelovania, riadenia a použitia robotov. Na vlastnom virtuálnom robote si precvičia základy programovania robotov pomocou programu ABB RobotStudio.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: