en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Automobilová elektrotechnika

Cieľom predmetu "Automobilová elektrotechnika" je oboznámiť študenta s hlavnými prvkami elektrotechnickej výbavy motorového vozidla. Návrh a dimenzovanie vozidiel s elektrickým pohonom.

Stručná osnova predmetu: 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: