en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Automobilová elektrotechnika

Automobilová elektrotechnika:

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými prvkami elektrického vybavenia súčasných motorových vozidiel (viď osnovu predmetu) ako aj s novými trendmi v tejto oblasti. Študent sa naučí čítať elektrické schémy automobilu a orientovať sa v nich. Pozná princípy činnosti a možnosti jednotlivých prvkov elektrovýzbroje vozidla. Má základné informácie z oblasti elektromobility a vie navrhnúť a nadimenzovať jednoduchý elektromobil. Predmet tvorí základ pre nadväzujúce predmety z oblasti automobilovej techniky.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: