en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Projekty TUKE

Zoznam riešených projektov TUKE:

P.č.

Názov projektu

Názov programu

Začiatok riešenia

koniec riešenia

zodpovedný riešiteľ

1.

Výkonový multiport menič s aktívnymi mostíkmi pre použitie v elektrických a hybridných vozidlách

Grant TUKE

2020

2021

Marcinek Adrián
Ing.

2.

Zariadenie pre cyklické nabíjanie a vybíjanie batériových článkov s programovateľným profilom.

Grant TUKE

2019

2020

Juraj Biľanský,
Ing.