en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L9-BS03: Výskumné laboratórium

Výskumné laboratórium

slúži hlavne doktorandom katedry pri vypracovávaní ich prác, pre riešenie výskumno-vývojových úloh a úloh, riešených pre priemyselnú prax.

Vedúci laboratória - prof. Ing. Pavol Fedor, PhD.

 

 

 


Fotogaléria: