en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

ERAZMUS+

PROGRAM ERAZMUS+

Program Erasmus (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students) je program Európskej únie podporujúci medzinárodnú mobilitu vysokoškolských študentov a učiteľov a spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Viac sa o možnostiach programu Erasmus + môžete dozvedieť na:
Podcast: Ako cestovať za grant? Všetko čo potrebuješ vedieť o Erasmus mobilitách - UVP TECHNICOM

Koordinátorkou pre program ERSMUS+ je na FEI TUKE: doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.


Možnosť štúdia v rámci projektu Erasmus + na Univerzite v Novom Sade v letnom semestri 2017/18

Katedra rámci uvedeného projektu spolupracuje s pracoviskom Department of Power, Electronics & Telecommunication Engineering, Faculty of Technical Sciences, Universityof Novi Sad. Pre štúdium na tomto pracovisku sú na letný semester 2017/18 ešte voľné 2 miesta pre študentov a jedno pre doktorandov. Využite túto možnosť študovať v zahraničí – získať nové vedomosti a jazykové zručnosti v angličtine, i spoznať nových ľudí a krajinu.
Bližšie informácie o možnostiach mobility podá doc. V. Fedák. Konkrétne informácie o študijnom programe a študijných predmetoch poskytne Ing. K. Kyslan, PhD., ktorý na uvedenom pracovisku pôsobil v ZS 2017/18.

Do úvahy prichádza tiež možnosť zúčastniť sa tejto mobility pre študentov Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI.

Základné informácie o partnerskej inštitúcii:
Nový Sad s cca 340 000 obyvateľmi je druhé najväčšie mesto v Srbsku (po Belehrade), nachádzajúce sa na brehu rieky Dunaj. Je hlavným mestom v autonómnom kraji Vojvodina (historické územie na severe Srbska) a je centrom vojvodinských Slovákov. V Novom Sade (ako aj vo Vojvodine) sa vedľa srbského jazyka používa ešte i maďarčina, slovenčina a rusínčina.
Univerzita v Novom Sade (UNS) má viac ako 14 fakúlt a 50.000 študentov. Týmto rozsahom je jedným z najväčších vzdelávacích a výskumných centier v strednej Európe.
Zoznam predmetov prednášaných v angličtine: http://mobility.ftn.uns.ac.rs/en/?page_id=533 (tento zoznam sa ešte upresňuje a rozširuje).
Akademickým partnerom z UNS je Prof. Vladimir Katić, vedúci odd. Chair of Power Electronics and Converters a prodekan fakulty.