en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Projektovanie elektrotechnických zariadení

Cieľom predmetu "Projektovanie elektrotechnických zariadení" je oboznámiť študentov s projektovaním elektrotechnických systémov, naučiť ich čítať a vytvárať takéto projekty. V úvode sa študenti oboznámia s normami platnými pre projektovanie zariadení a ich bezpečnú prevádzku. Najväčšia pozornosť je venovaná dimenzovaniu a výberu jednotlivých komponentov mechatronického zariadenia, elektrického pohonu a to tak jednosmerného ako aj striedavého (regulovaného i neregulovaného). Študent sa naučí dimenzovať meničové transformátory, istiace a ochranné prvky, káble, komutačné a vyhladzovacie tlmivky, motory a meniče pre jednotlivé typy pohonov. Oboznámi sa so zásadami tvorby dokumentácie k elektrotechnickým zariadeniam, výkresmi pre výkonovú, signálovú a komunikačnú časť zariadenia, CAD programami pre tvorbu dokumentácie a sám zhotoví projekt takéhoto zariadenia.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
prednaska7
653,25 kB 12.04.2022
prednaska8
4,04 MB 12.04.2022
prednaska4
911,91 kB 09.04.2021
EDS_priklad
11,52 MB 30.03.2021
prednaska6
2,15 MB 22.03.2021
prednaska5
823,50 kB 22.03.2021
prednaska3
1,80 MB 07.03.2021
prednaska2
114,50 kB 07.03.2021
prednaska1
86,50 kB 07.03.2021
508/2009 148,11 kB 22.02.2021
priklady na precvicovanie
4,73 MB 22.02.2021
PEZ - skriptá
7,08 MB 22.02.2021