en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Projektovanie elektrotechnických zariadení

Projektovanie elektrotechnických zariadení:

Oboznámiť študentov s  projektovaním elektrotechnických systémov. Študent by sa mal naučiť čítať takéto projekty a pochopiť základné zásady platné pri návrhu pohonu. V úvode sa študenti oboznámia s normami platnými pre projektovanie zariadení a ich bezpečnú prevádzku. V ostatnej časti sa zameriava  na výber a dimenzovaniu komponentov elektrických pohonov ako aj spínacích a ochranných prístrojov.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
prednaska10_DC_pohon
4,54 MB 14.04.2023
prednaska9_Komponenty_DC
1,18 MB 14.04.2023
prednaska7
653,25 kB 12.04.2022
prednaska8
4,04 MB 12.04.2022
prednaska4
911,91 kB 09.04.2021
EDS_priklad
11,52 MB 30.03.2021
prednaska6
2,15 MB 22.03.2021
prednaska5
823,50 kB 22.03.2021
prednaska3
1,80 MB 07.03.2021
prednaska2
114,50 kB 07.03.2021
prednaska1
86,50 kB 07.03.2021
508/2009 148,11 kB 22.02.2021
priklady na precvicovanie
4,73 MB 22.02.2021
PEZ - skriptá
7,08 MB 22.02.2021