en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Projektovanie elektrotechnických zariadení

Cieľom predmetu "Projektovanie elektrotechnických zariadení" je oboznámiť študentov s  projektovaním elektrotechnických systémov, naučiť ich čítať a vytvárať takéto projekty. V úvode sa študenti oboznámia s normami platnými pre projektovanie zariadení a ich bezpečnú prevádzku. Najväčšia pozornosť je venovaná dimenzovaniu a výberu jednotlivých komponentov mechatronického zariadenia, elektrického pohonu a to tak jednosmerného ako aj striedavého (regulovaného i neregulovaného). Študent sa naučí dimenzovať meničové transformátory, istiace a ochranné prvky, káble, komutačné a vyhladzovacie tlmivky, motory a meniče pre jednotlivé typy pohonov. Oboznámi sa so zásadami tvorby dokumentácie k elektrotechnickým zariadeniam, výkresmi pre výkonovú, signálovú a komunikačnú časť zariadenia, CAD programami pre tvorbu dokumentácie a sám zhotoví projekt takéhoto zariadenia.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Priklady_2
78,66 kB 08.03.2019
Priklady_1
59,09 kB 08.03.2019
Meranie elektrodynamických síl.pdf
460,55 kB 01.03.2019
Témy na skúšku
226,50 kB 30.04.2018
Dimenzovanie a označovanie vodičov
1,20 MB 18.04.2018
Prístroje ochranne
1,40 MB 29.04.2014
PEZ_pristroje_2
7,00 MB 29.04.2014
PEZ_pristroje_1
2,69 MB 29.04.2014
prednasky_6_7_8_AM
2,24 MB 17.04.2014
projekty a normalizacia
2,29 MB 17.04.2014
komponenty DC pohonu
1,18 MB 10.04.2014
Brzdna jednotka
189,92 kB 10.04.2014
technicka sprava_ vzor
57,50 kB 10.04.2014
DC_motory
4,54 MB 10.04.2014
Dimenzovanie AM_2
652,88 kB 10.04.2014
Dimenzovanie AM_1
1,87 MB 10.04.2014
Normy
171,45 kB 10.04.2014
makky_spustac
1 020,84 k 10.04.2014