en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L9-B226: Laboratórium výkonovej elektroniky

Laboratórium výkonovej elektroniky

je určené na návrh, realizáciu, simuláciu a merania obvodov riadiacej a výkonovej elektroniky. Je vybavené osciloskopmi, regulovateľnými zdrojmi jednosmerného a striedavého napätia, umelými programovateľnými záťažami, výkonovými analyzátormi, signálovými generátormi a simulačným softvérom OrCAD PSpice. Ďalej disponuje základnou infraštruktúrou na výrobu riadiacich a výkonových DPS (UV osvit, leptacie zariadenie, spájkovacie centrum). Toto laboratórium poskytuje špičkové vybavenie nielen na výučbu, ale aj na riešenie záverečných prác, semestrálnych projektov a výskumných úloh.

Vedúci laboratória - doc. Ing. Milan Lacko, PhD.

 

Predmety a výstupy vzdelávania:

Bakalárske štúdium:

Inžinierske štúdium:

Doktorandské štúdium:


 Fotogaléria:

 

L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky