en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Nelineárne elektromechanické systémy

Cieľom predmetu "Nelineárne elektromechanické systémy" je oboznámiť študentov s vybranými metódami riadenia nelineárnych systémov a naučiť ich aplikovať tieto metódy na vybrané mechatronické systémy.

Stručná osnova predmetu: 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: