en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Priemyselná elektronika

Absolvent predmetu "Priemyselná elektronika" je schopný samostatného návrhu, realizácie a diagnostiky ľubovoľného v praxi používaného elektronického obvodu.

Stručná osnova predmetu: 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Harmonogram cvičení z predmetu PRIEMYSELNÁ ELEKTRONIKA - ZS 2020/2021 205,25 kB 18.09.2020
Otázky na skúšku PE 2019 / denné štúdium
46,72 kB 22.11.2019
PRIEMYSELNÁ ELEKTRONIKA – Externé štúdium ZS 2018/2019
365,89 kB 26.09.2018
Ohruhy otázkok na skúšku PE 2017 / externé štúdium
34,71 kB 27.10.2017
Navody na meranie a prednáška č. 5 / externé štúdium ZS 2017/2018
4,45 MB 29.09.2017
Prednáška 8
2,88 MB 02.12.2015
Prednáška 7
2,59 MB 02.12.2015
Prednáška 6
3,14 MB 02.12.2015
Prednáška 5
3,55 MB 02.12.2015
Prednáška 4
2,85 MB 02.12.2015
Prednáška 3
2,60 MB 02.12.2015
Prednáška 2
4,00 MB 02.12.2015
Prednáška 1
2,54 MB 02.12.2015
Úvodná prednáška
1,76 MB 02.12.2015