en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L9-B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie

Laboratórium priemyselnej automatizície

je vybavené programovateľnými automatmi (PLC) B&R, vizualizačnými softvérmi (Control Web 7, Automation studio B&R), softvérom MATLAB pre modelovanie a simuláciu, fyzikálnymi modelmi elektromechanických systémov (model zásobníkov kvapaliny a sypkých materiálov, inverzného kyvadla, model pre riadenie prúdenia vzduchu, automatickej brány a pod.). Toto laboratórium poskytuje hardvérové aj softvérové vybavenie potrebné nielen na výučbu príslušných odborných predmetov ale aj riešenie záverečných prác alebo semestrálnych projektov.

Vedúci laboratória - Ing. Ján Bačík, PhD.

 

Predmety a výstupy vzdelávania:

Bakalárske štúdium:

Inžinierske štúdium:

Doktorandské štúdium:


 Fotogaléria:

 

L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie