en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

O katedre

Katedra bola založená pri zakladaní Fakulty elektrotechniky v roku 1969 ako Katedra elektrických pohonov, pričom pôvodne vzišla z Katedry elektrotechniky zriadenej pri zakladaní Technickej univerzity v Košiciach v roku 1953. V priebehu rokov názov katedry bol niekoľkokrát zmenený aby presnejšie vystihoval činnosť a rozvoj katedry. Odborné a praktické skúsenosti zamestnancov katedry zahŕňajú širokú oblasť elektrotechniky, vrátane automobilového priemyselu, elektrotechnického priemyselu, mechatroniky, robotiky a tieto skúsenosti zamestnancov sa využívajú aj pri výučbe a výskumu.

V súčasnej dobe je katedra zodpovedná za vzdelávanie a výskumu v odbore elektrotechnika, najmä v oblastiach výkonovej a priemyselnej elektroniky, elektrických strojov a prístrojov, snímačov, elektromechanických systémov, regulovaných pohonov, riadiacich systémov, priemyselných a automobilových mechatronických systémov so zameraním na pohony robotov. Katedra ponúka všetky typy vysokoškolských stupňov vzdelania a to v jednom bakalárskom študijnom programe, v jednom inžinierskom študijnom programe a dvoch doktorandských študijných programoch.