en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L9-B228: Laboratórium simulačných systémov

Laboratórium simulačných systémov

je vybavené počítačmi pre 20 študentov s nainštalovanými CAD softvérmi (EPLAN, CREO), softvérom ARENA pre analýzu, simuláciu a optimalizáciu výrobných procesov, softvérom RobotStudio pre simuláciu a offline programovanie robotických pracovísk, softvérom MATLAB a jeho toolboxmi (Control toolbox, SimMechanics, SimScape, Fuzzy toolbox, Neural nework toolbox a ďalšie) pre modelovanie a simuláciu fyzikálnych systémov. Toto laboratórium poskytuje softvérové vybavenie potrebné nielen na výučbu príslušných odborných predmetov, ale aj na riešenie semestrálnych projektov a záverečných prác.

Vedúci laboratória - doc. Ing. Peter Girovský, PhD.

 

Predmety a výstupy vzdelávania:

Bakalárske štúdium:

Inžinierske štúdium:

Doktorandské štúdium:


 Fotogaléria:

L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov