en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Elektrické prístroje

Cieľom predmetu "Elektrické prístroje" je oboznámiť študentov s  projektovaním elektrotechnických systémov, naučiť ich čítať a vytvárať takéto projekty. V úvode sa študenti oboznámia s normami platnými pre projektovanie zariadení a ich bezpečnú prevádzku. Najväčšia pozornosť je venovaná dimenzovaniu a výberu jednotlivých komponentov mechatronického zariadenia, elektrického pohonu a to tak jednosmerného ako aj striedavého (regulovaného i neregulovaného). Študent sa naučí dimenzovať meničové transformátory, istiace a ochranné prvky, káble, komutačné a vyhladzovacie tlmivky, motory a meniče pre jednotlivé typy pohonov. Oboznámi sa so zásadami tvorby dokumentácie k elektrotechnickým zariadeniam, výkresmi pre výkonovú, signálovú a komunikačnú časť zariadenia, CAD programami pre tvorbu dokumentácie a sám zhotoví projekt takéhoto zariadenia.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
EP4
4,15 MB 18.04.2021
EP3
1,78 MB 18.04.2021
EP2
756,59 kB 18.04.2021
EP1
892,01 kB 18.04.2021
Zvodiče prepätia
876,31 kB 12.04.2021
Témy na skusku
13,33 kB 12.04.2021
Meranie_c1_udaje
408,59 kB 12.03.2021
Príklady 2a3 cvicenie
151,77 kB 05.03.2021
Priklady_2
78,66 kB 08.03.2019
Priklady_1
59,09 kB 08.03.2019
Meranie elektrodynamických síl.pdf
460,55 kB 01.03.2019
Prístroje ochranne
1,40 MB 29.04.2014