en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Mechatronika vozidiel

Cieľom predmetu "Mechatronika vozidiel" je naučiť študentov tvorivo aplikovať vedomosti z oblasti mechaniky a elektrických akčných členov na tvorbu integrovaných dynamických modelov mechatronických systémov vozidla vo forme blokových schém, prenosov a simulačných modelov.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: