en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Predmety

Skladba predmetov na Katedre elektrotechniky a mechatroniky odpovedá jej vedeckému profilu v duchu motta: "Vytvárame a riadime pohyb ..."
Jednotlivé predmety, či už povinné alebo voliteľné, sa vyučujú v rámci akreditovaných študijných programov našej katedry v bakalárskom alebo inžinierskom stupni štúdia.

Katedra elektrotechniky a mechatroniky vyučuje v rámci akreditovaných študijných programov nasledujúce predmety: