en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Pre študentov

Oznamy pre študentov:


.:: Pridané 19.09.2017

Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2017/2018


.:: Pridané 12.09.2017

HARMONOGRAM OPRAVNÝCH BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017
Opravné štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 19. septembra 2017.
HARMONOGRAM OPRAVNÝCH BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017


.:: Pridané 16.06.2017

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017
Štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 20. júna 2017.
HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017


.:: Pridané 18.05.2017

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017
Štátne skúšky pre Ing. študijné programy Elektrotechnické systémy a Elektrotechnické inžinierstvo sa budú konať dňa 23. mája 2017.
HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017


.:: Pridané 28.04.2017

ZADANIA BP PRE ŠTUDENTOV 3. ROČNÍKA BC. ŠTÚDIA
Zadania BAKALÁRSKYCH PRÁC si študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia môžu prevziať v stredu 3. mája 2017 o 13:00 hodine v miestnosti č. 215.


.:: Pridané 19.04.2017

ING. ŠTÁTNE SKÚŠKY 2017
Štátne skúšky pre Ing. študijné programy Elektrotechnické systémy a Elektrotechnické inžinierstvo sa budú konať dňa 23. mája 2017.
OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU


.:: Pridané 12.04.2017

ZADANIA DP  PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA ING. ŠTÚDIA + PREDNÁŠKA FIRMY U.S. STEEL
Zadania DIPLOMOVÝCH PRÁC si študenti 2. ročníka inžinierského štúdia môžu prevziať v stredu 19. apríla 2017 o 13:00 hodine v miestnosti č. 215.
Odovzdávanie zadaní bude spojené s prednáškou zástupcov firmy U.S. Steel Košice, s.r.o. so začiatkom o 13:30. V rámci prednášky budú študentom prezentované možnosti uplatnenia sa vo firme U.S. Steel Košice, s.r.o.
Účasť je povinná!


.:: Pridané 21.03.2017

ERASMUS+ 2017
V rámci výmenného programu ERASMUS+, uzavrela naša katedra zmluvu s partnerským pracoviskom University of Novi Sad Srbsko, Faculty of Technical Sciences, Department of Power, Electronic and Telecommunication Engineering (Chair of Power Electronics and Converters)
V rámci tejto spolupráce je plánovaná mobilita 3 študentov na 3 mesiace v zimnom semestri ZS 2017/18 v bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia. Štúdium bude prebiehať v anglickom jazyku a výber záujemcov bude uskutočnený v prvej polovici apríla 2017. Využite preto túto možnosť rozšíriť si svoj obzor, získať nové vedomosti, spoznať nových ľudí i zdokonaliť sa v cudzom jazyku.
Ďalšie informácie nájdete TU, prípadne ich záujemcom poskytne doc. Viliam Fedák, KEM, u ktorého sa môžete predbežne prihlásiť.


.:: Pridané 23.02.2017

DEŇ KARIÉRY 2017
V poradí 11. ročník „Dňa kariéry“ na Technickej univerzite v Košiciach sa uskutoční formou klasického veľtrhu v stredu 1. marca 2017 v Univerzitnej knižnici (UK). Využi jedinečnú príležitosť urobiť si vlastný prieskum trhu, vyspovedať zástupcov prestížnych firiem na 11. ročníku tohto eventu, ktorý vytvára priestor pre face2face komunikáciu študentov a firiem.
Sprievodná akcia: seminár Európsky inžinier „Premeň slovenský titul na celoeurópsky“ (15.00 – 17.00, UK)
Viac informácií o tejto akcii nájdete na: http://denkariery.tuke.sk


.:: Pridané 08.02.2017

TÉMY DIPLOMOVEJ PRÁCE NA ROK 2017/2018
Študent 1. ročníka ING. štúdia je povinný zvoliť si v MAISe tému diplomovej práce na školský rok 2017/18. V týždni od 13.2.2017 do 17.2.2017 osobne kontaktujte učiteľov a dohodnite si termín konzultácií. Je možné prísť aj s vlastnou témou z praxe a nájsť učiteľa, ktorý ju bude viesť.
Ak si niekto nevyberie tému, bude mu pridelená z právomoci vedúceho katedry.

.:: Pridané 22.11.2016

DEŇ KARIÉRY 2016
Už 10. ročník akcie Deň kariéry sa uskutoční v stredu 23. novembra 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE. Využite jedinečnú príležitosť urobiť si vlastný prieskum trhu, vyspovedať zástupcov prestížnych firiem na 10. ročníku tejto akcie, ktorá vytvára priestor pre priamu komunikáciu študentov a firiem.
Viac informácií o tejto akcii nájdete na:
http://denkariery.tuke.sk/
https://www.facebook.com/events/1048527218592000


.:: Pridané 27.09.2016

BEZPLATNÉ TESTOVANIE MATLAB R2016b
Spoločnosť Humusoft informuje o možnosti testovať novú verziu MATLAB R2016b. Pomocou TRIAL verzie MATLAB R2016b si môžete preveriť nové možnosti systému MATLAB. O toto testovanie postačuje zažiadať na stránke MathWorks, ale najskôr je potrebné sa registrovať.
Aktuálne dianie a novinky môžete sledovať na webe www.humusoft.sk alebo facebooku https://www.facebook.com/humusoft/, prípadne na https://www.facebook.com/groups/matlab4students/.


.:: Pridané 19.09.2016

BAKALÁRSKY PROJEKT
Do 26.9.2016 je nutné vybrať si tému bakalárskej práce v MAIS a  dohodnúť sa s príslušným učiteľom na akceptácii témy a na termíne konzultácií. Po tomto termíne budú študentom priradené témy z úrovne katedry. Úplný zoznam tém bude dostupný od 21.9.2016.


.:: Pridané 08.09.2016

Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2016/2017


.:: Pridané 09.08.2016

ŠKOLENIE EGE PRE ŠTUDENTOV ELEKTROTECHNICKÝCH ODBOROV
V termíne 8.-9.9.2016 sa uskutoční školenie firmy EGE pre študentov elektrotechnických odborov. Školenie sa uskutoční v sídle firmy EGE, spol. s.r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 5.9.2016 na email: pruchova@ege.cz. Viac informácií o programe školenia nájdete v letáku.


.:: Pridané 05.04.2016

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA ING. ŠTÚDIA
Študenti 2. ročníka Ing. štúdia si môžu prevziať zadania DIPLOMOVÝCH PRÁC v STREDU 20.04.2016 o 12:40 hod v miestnosti č. 2015.
Odovzdávanie zadaní bude spojené s prednáškou zástupcov firmy Automated Technology. Prednáška bude zameraná na predstavenie zámerov firmy Land Rover, ktorá ide stavať automobilový závod pri Nitre, a možnosti uplatnenia našich absolventov na ponúkaných pracovných pozíciách už od júna 2016.
ÚČASŤ JE POVINNÁ!


.:: Pridané 23.03.2016

PREDNÁŠKA FIRMY SPINEA S.R.O.
Dňa 5.4.2016 (utorok) o 11:00 hod. sa na Katedre elektrotechniky a mechatroniky v laboratóriu L215 uskutoční prednáška firmy SPINEA s.r.o. so sídlom v Prešove. Prednáška bude zameraná na možnosti uplatnenia absloventov študijného programu Elektrotechnické systémy vo firme SPINEA s.r.o. a na odborné stáže pre študentov.
Študenti sa budú môcť osobne stretnúť so zástupcami firmy a prekonzultovať otázky, ktoré ich budú zaujímať. Firma SPINEA s.r.o. dlhodobo spolupracuje s Katedrou elektrotechniky a mechatroniky, pričom výsledkom tejto spolupráce je zriadenie spoločného združeného laboratória pre podporu projektov aplikovoného výskumu a vývoja v oblasti pohonárskej o riadiacej techniky.


.:: Pridané 19.02.2016

DIPLOMOVÉ PRÁCE V SPOLOČNOSTI BUKÓZA HOLDING PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA ING. ŠTÚDIA
Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING, ktorá je modernou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou, ponúka študentom študijného programu "Elektrotechnické inžinierstvo" možnosť riešiť diplomové práce v rámci ich spoločnosti: Zoznam tém diplomových prác v spoločnosti Bukóza Holding.
BUKÓZA HOLDING patrí k významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku, exportérom výrobkov v európskom meradle a k najvýznamnejším zamestnávateľom Prešovského regiónu.
V prípade záujmu o riešenie diplomových prác v spoločnosti Bukóza Holding, kontaktujte vedúcu katedry, prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD. Pôvodnú tému diplomovej práce je možné zmeniť za niektorú z tém v spoločnosti Bukóza Holding.


.:: Pridané 18.02.2016

Štátne skúšky 2015/2016 – okruhy tém k štátnicovému predmetu


.:: Pridané 11.02.2016

DIPLOMOVÉ PRÁCE VO FIRME BSH DRIVES AND PUMPS S.R.O.
Firma BSH Drives and Pumps s.r.o. v Michalovciach, ktorej výrobným programom je produkcia elektromotorov pre práčky, sušičky, umývačky riadu, má záujem o absolventov nášho študijného programu "Elektrotechnické inžinierstvo". Študentom tohto študijného programu ponúka možnosť riešiť záverečné práce v rámci ich podniku: Zoznam tém záverečných prác vo firme BSH. V prípade záujmu riešiť záverečnú prácu vo firme BSH Drives and Pumps s.r.o., kontaktujte vedúcu katedry, prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.
Navyše aj v tomto roku plánuje firma BSH Drives and Pumps s.r.o. zamestnať až 40 uchádzačov o zamestnanie s vysokým finančným ododnotením, nástupným platom viac ako 1000 € a možnosťou ďalšieho kariérneho rastu. Okrem toho ponúka firma BSH Drives and Pumps s.r.o. aj platené stáže pre študentov počas letných prázdnin. Pri výberovom konaní budú mať prednosť vždy tí uchádzači, ktorí vo firme už pracovali alebo riešili diplomové práce.


.:: Pridané 26.11.2015

PRAX U.S. STEEL KOŠICE
Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. ponúka možnosť praxovať v USS Košice už počas štúdia na vysokej škole. Preto ak si študen štvrtého ročníka (ale aj ostatní študenti), zaujímaš sa o elektromotory, transformátory, systémy riadiacich centier obrábacích a tvárniacich zariadení a chceš praxovať a získať pracovné súsenosti v podmienkach U.S. Steel Košice, kontaktuj emailom alebo osobne vedúcu katedry prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD. Informácie o možnostiach stáží v U.S. Steel Košice nájdeš aj na stránke www.usske.sk/students/inter-s


.:: Pridané 21.09.2015

BAKALÁRSKY PROJEKT
Do 25.9.2015 je nutné vybrať si tému bakalárskej práce v MAIS a dohodnúť sa s príslušným učiteľom na akceptácii témy a na termíne konzultácií. Po tomto termíne budú študentom témy priradené z úrovne katedry.


.:: Pridané 21.09.2015

DIPLOMOVÝ PROJEKT 2
Téma diplomovej práce je pokračovaním Semestrálneho projektu (Diplomový projekt 1). Kontaktujte svojho vedúceho diplomovej práce do 25.9.2015 a dohodnite si termín konzultácií.


.:: Pridané 18.09.2015

Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2015/2016