en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Pre študentov

OZNAMY PRE ŠTUDENTOV:


.:: Pridané 04.05.2022

ING. ŠTÁTNE SKÚŠKY 2022 - OZNAM PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV
Štátna záverečná skúška pre Ing. štúdium sa bude konať prezenčnou formou dňa 24.5.2022

Ku štátnej záverečnej skúške je potrebné doniesť jeden výtlačok diplomovej práce. Výtlačok diplomovej práce je potrebné odovzdať tajomníkovi štátnicovej komisie, v ktorej bude študent robiť štátnu záverečnú skúšku v deň keď sa budú nahrávať prezentácie pred státnou skúškou na katedre. Čas nahrávania určia tajomníci jednotlivých komisií. (Harmonogram a zloženie jednotlivých štátnicových komisií bude zverejnený neskôr.) Tajomník komisie vráti prácu študentovi hneď po štátnej skúške.

Študent, ktorý jeden výtlačok svojej diplomovej práce nedonesie, nebude pripustený k štátnej skúške!

Výtlačok práce môže byť originál zviazanej práce v pevnej väzbe, ktorú je potrebné odovzdať do knižnice z dôvodu archivácie alebo to môže byť ďalšia práca, ktorá môže byť zviazaná aj špirálovou väzbou.


.:: Pridané 25.02.2022

BRIGÁDA PRE ŠTUDENTOV - BSH DRIVES AND PUMPS
Spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o., zastupujúca medzinárodnú spoločnosť BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH., ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou elektromotorov a ovládacej a riadiacej elektroniky pre bielu techniku, ponúka študentom platené brigády.
Podrobnosti o týcto brigádach sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch:


.:: Pridané 01.10.2021

DIPLOMOVÉ PRÁCE VO FIRME BSH DRIVES AND PUMPS S.R.O.
Firma BSH Drives and Pumps s.r.o. v Michalovciach, ktorej výrobným programom je produkcia elektromotorov pre práčky, sušičky, umývačky riadu, ponúka študentom možnosť riešiť záverečné práce v rámci ich podniku: Zoznam tém záverečných prác vo firme BSH. V prípade záujmu riešiť záverečnú prácu vo firme BSH Drives and Pumps s.r.o., kontaktujte vedúcu katedry, prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.


.:: Pridané 16.12.2020

VIANOČNÉ NA SLOVÍČKO
V špeciálnom vianočnom vydaní Na slovíčko 17.12.2020 o 19:00 bude na otázky odpovedať špeciálny hosť - dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky, prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

Informácie spolu s odkazom na zasielanie otázok do diskusie nájdete na facebooku: https://www.facebook.com/events/664549044214216/

Webex: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=e506f863c2bdcd09a7ce04f88cfd9bc94


.:: Pridané 16.09.2020

VÝUČBA V ZIMNOM SEMESTRI 2020/2021
V zimnom semestri 2020/2021 budú v 1. a 2. stupni štúdia na KEM prednášky prebiehať formou online výučby prostredníctvom platformy WEBEX a cvičenia prezenčnou formou. Konkrétne informácie o každom predmete dostanú študenti na prvých cvičeniach z jednotlivých predmetov alebo mailom od garanta daného predmetu.


.:: Pridané 16.09.2020

Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2020/2021


.:: Pridané 09.09.2020

ON-LINE SUMMIT AUTONÓMNYCH VOZIDIEL
ON-LINE Summit autonómnych vozidiel - symbolická cena 1 EURO pre študentov https://www.autonomousvehiclessummit.eu

Autonómne vozidlá – autá bez šoféra sú veľkou výzvou pre mladých inovátorov -študentov. Je to príležitosťou pre študentov - inovátorov v oblasti, v ktorej Slovensko výrazne zaostáva za svetom a za všetkými susedmi. A toto sa týka tiež samosprávy Slovenska.

Študenti, ktorí sú držiteľmi platnej karty ISIC majú možnosť zapojiť sa do konferencie za symbolickú cenu 1,- EUR za balíček účasti non stop po celé dva dni konferencie.


.:: Pridané 09.09.2020

HARMONOGRAM OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020
Opravné štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy a Bc. študijný program Automatizované elektrotechnické systémy sa budú konať dňa 16. septembra 2020.

HARMONOGRAM BC. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020

HARMONOGRAM ING. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020


.:: Pridané 29.07.2020

PRACOVNÁ PONUKA - EMBEDDED C SOFTWARE DEVELOPER FOR BLDC INVERTER
Spoločnosť GoodWill Recruitment s.r.o. dáva do pozornosti pracovnú ponuku Embedded C Software Developer for BLDC inverter.
Viac o tejto pracovnej ponuke ako aj kontaktné údaje nájdete v tomto letáku.


.:: Pridané 26.06.2020

DOKTORANDSKÉ MIESTO NA TU VO VIEDNI
TU vo Viedni ponúka končiacim študentom možnosť uchádzať sa o doktorandské miesto. Viac o doktorandskom mieste a kontaktné informácie nájdete v tomto ozname.


.:: Pridané 15.06.2020

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020
Štátne skúšky pre Bc. študijný program Automatizované elektrotechnické systémy sa budú konať dňa 23. júna 2020.
HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020


.:: Pridané 21.05.2020

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020
Štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy sa budú konať v dňoch 26.-27. mája 2020.
HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020
OKRUHY TÉM K ŠTÁTNICOVÉMU PREDMETU


.:: Pridané 07.04.2020

DÔLEŽITÉ TERMÍNY K ING. ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM
Dôležité informácie pre študentov k Ing. štátnym záverečným skúškam

  1. Termín odovzdania diplomovej práce: 4.5.2020
  2. Termín odovzdania prezentácie pre diplomantov: 22.5.2020
  3. Zápis oponentov do systému MAIS: 24.4.2020
  4. Termín konania Ing. štátnic: 26.-27.5.2020

Štátne záverečné skúšky budú prebiehať formou videokonferencie. Okruhy tém k štátnicovému predmetu

Viac informácií o priebehu letného semestra 2019/2020 nájdete na stránke FEI.


.:: Pridané 25.03.2020

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ŠTUDENTOV
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavirusom COVID-19 sú pre študentov vydané nasledovné pokyny:

1. Študenti sú povinní pravidelne sledovať svoje e-mailové schránky pridelené na TUKE (meno.priezvisko@student.tuke.sk), prostredníctvom ktorých budú informovaný o dôležitých udalostiach a o výučbe v rámci jednotlivých predmetov.

2. V prípade potreby konzultácií majú študenti možnosť kontaktovať svojich vyučujúcich (prednášajúci, cvičiaci) prostredníctvom študentského e-mailu, príp. inou vzájomne dohodnutou formou elektronickej komunikácie.
Každý študent by mal byť v kontakte so svojim vyučujúci v rámci daného predmetu.
(Pracovný e-mail každého vyučujúceho je v tvare: meno.priezvisko@tuke.sk)

3. Termíny odovzdávania záverečných prác pre končiacich študentov ostávajú nezmenené podľa pôvodného časového harmonogramu.
Každý končiaci študent musí byť v kontakte so svojim vedúcim práce.

4. Informácie pre končiacich študentov budú zverejňované okrem e-mailov aj na web stránke FEI a KEM.


.:: Pridané 11.11.2019

ŠTUDENTSKÝ ZÁPAS NA POČESŤ 17. NOVEMBRA 1989
Hokejový klub HC Košice pozýva študentov na Študentský zápas na počesť 17. novembra 1989. Zápas Tipsport extraligy medzi HC Košice vs. HK 32 Liptovský Mikuláš sa odohrá v utorok 19. 11. od 17.30 (program od 17.10) v Steel aréne pod záštitou Technickej univerzity (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach.

PROGRAM:

Špeciálne predajné dni:

Špeciálne miesto predaja:

Viac informácií nájdete v letáku alebo na stránke www.hckosice.sk/studentsky-zapas


.:: Pridané 26.09.2019

ZÁVEREČNÉ PRÁCE PRE ŠTUDENTOV VO FIRME BROSE
Spoločnosť Brose, ktorá patrí medzi najväčších automobilových dodávateľov na svete, ponúka študentom možnosť riešiť záverečné práce z praxe.
Ponuka záverečnách prác v spoločnosti Brose:

  1. Transformacia internej logistiky na industry 4.0
  2. Optimalizácia výrobného procesu so zameraním na zvýšenie Celkovej Efektivity výrobných zariadení (OEE)
  3. Vývoj pre zlepšenie vedenia kefiek jednosmerného motora


.:: Pridané 09.09.2019

Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2019/2020


.:: Pridané 10.06.2019

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2019
Štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 18. júna 2019.
HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2019


.:: Pridané 17.05.2019

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2019
Štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy sa budú konať dňa 21. mája 2019.
HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2019
OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU


.:: Pridané 13.05.2019

SENSORIUM FESTIVAL 2019 
7.-9. júna 2019 sa v Bratislave v Pistoriho paláci bude konať Sensorium festival o digitálnom umení a kultúre.
Festival privíta medzinárodných hostí z oblastí ako sú kreatívne tochnológie, digitálna architektúra, veľkoplošné, multimediálne inštalácie, data vizualizácie, umelá inteligencia a oveľa viac. Program nájdete na https://www.sensorium.is/#speakers_&_artists

Študenti budú mať možnosť sa nielen inšpirovať ale hlavne nadviazať hodnotné kontakty s medzinárodnou scénou a nájsťť prípadných kolaborantov alebo stáže v zahraničí.
Prednášky začínajú v piatok 7.6.2019 o 16:00 a končia v sobotu 8.6.2019 o 20:00.


.:: Pridané 03.05.2019

ING. ŠTÁTNE SKÚŠKY 2019
Štátne skúšky pre Ing. študijné programy sa budú konať dňa 21. mája 2019.
OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU


.:: Pridané 05.04.2019

ZADANIA DP PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA ING. ŠTÚDIA
Zadania DIPLOMOVÝCH PRÁC si študenti 2. ročníka inžinierského štúdia môžu prevziať v stredu 10. apríla 2019 o 13:30 hodine v miestnosti č. B231 (215).


.:: Pridané 05.04.2019

ZADANIA BP PRE ŠTUDENTOV 3. ROČNÍKA BC. ŠTÚDIA
Zadania BAKALÁRSKYCH PRÁC si študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia môžu prevziať v stredu 10. apríla 2019 o 13:00 hodine v miestnosti č. B231 (215).


.:: Pridané 15.02.2019

DIPLOMOVÉ PRÁCE VO FIRME BSH DRIVES AND PUMPS S.R.O.
Firma BSH Drives and Pumps s.r.o. v Michalovciach, ktorej výrobným programom je produkcia elektromotorov pre práčky, sušičky, umývačky riadu, ponúka študentom možnosť riešiť záverečné práce v rámci ich podniku: Zoznam tém záverečných prác vo firme BSH. V prípade záujmu riešiť záverečnú prácu vo firme BSH Drives and Pumps s.r.o., kontaktujte vedúcu katedry, prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.


.:: Pridané 16.10.2018

DEŇ KARIÉRY TUKE - UVOĽNENIE Z VYUČOVANIA
V stredu 17.10.2018 sa uskutoční už 14. ročník veľtrhu Deň kariéry TUKE. Veľtrh sa bude konať od 10:00 hod. do 15:00 hod. v Univerzitnej knižnici TUKE.
Na základe povolenia prodekan pre pedagogickú činnosť doc. Ing. Ľubomíra Beňu, PhD., študenti ktorí sa zúčastnia spomínanej akcie, budú ospravedlnení z vyučovania.


.:: Pridané 13.09.2018

HARMONOGRAM OPRAVNÝCH BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018
Opravné štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 18. septembra 2018.
HARMONOGRAM OPRAVNÝCH BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018


.:: Pridané 12.09.2018

Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2018/2019


.:: Pridané 11.09.2018

ŠTIPENDIÁ NA POBYT V RAKÚSKU
V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.
Základný harmonogram tejto výzvy je:

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V platnosti sú nové podmienky pre podávanie projektových žiadostí. V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

Základný harmonogram tejto výzvy je:

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia).
V prípade záujmu kontaktujte vedúcu katedry prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.


.:: Pridané 11.09.2018

ŠTIPENDIJNÝ POBYT NA KUBE
Na základe dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky bude možné v akademickom roky 2019/2020 absolvovať štipendijný pobyt na Kube, pričom štúdium, ako aj celkový pobyt na Kube, vrátane cestovných nákladov, budú hradené kubánskou stranou.
Predpokladaný nástup kandidátov by bol v 3. a 4. štvťroku 2019 (najskôr však od septembra 2019), resp. v 1. štvrťroku 2020 - v závislosti od akceptácie kubánskej strany.
Preferuje sa znalosť španielskeho jazyka, možnosti štúdia v anglickom jazyku sú limitované. Minimálna dĺžka štipendijného pobytu je jeden mesiac, pričom nie je možné študentov vyslať na celé štúdium, resp. na ukončenie štúdia v rámci záverečného ročníka.
V prípade záujmu kontaktujte vedúcu katedry prof. Ing. Daniele Perdukovej, PhD. do 25.9.2018.


.:: Pridané 15.06.2018

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018
Štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 19. júna 2018.
HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018


.:: Pridané 22.05.2018

DIPLOMOVÉ PRÁCE V SPOLOČNOSTI BUKÓZA HOLDING 2018/2019
Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING, ktorá je modernou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou, ponúka študentom možnosť riešiť diplomové práce v rámci ich spoločnosti: Zoznam tém diplomových prác v spoločnosti Bukóza Holding.
BUKÓZA HOLDING patrí k významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku, exportérom výrobkov v európskom meradle a k najvýznamnejším zamestnávateľom Prešovského regiónu.
V prípade záujmu o riešenie diplomových prác v spoločnosti Bukóza Holding, kontaktujte vedúcu katedry, prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.


.:: Pridané 03.05.2018

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018
Štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy sa budú konať dňa 22. mája 2018.
HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018
OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU


.:: Pridané 19.04.2018

ZADANIA BP PRE ŠTUDENTOV 3. ROČNÍKA BC. ŠTÚDIA
Zadania BAKALÁRSKYCH PRÁC si študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia môžu prevziať vo štvrtok 3. mája 2018 o 9:30 hodine v miestnosti č. 215.


.:: Pridané 19.04.2018

ZADANIA DP PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA ING. ŠTÚDIA
Zadania DIPLOMOVÝCH PRÁC si študenti 2. ročníka inžinierského štúdia môžu prevziať v pondelok 23. apríla 2018 o 9:30 hodine na sekretariáte KEM.


.:: Pridané 12.02.2018

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2018/2019
Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia sú povinní vybrať si v MAIS tému Diplomovej práce na rok 2018/2019 a dohodnúť sa na konzultačných hodinách s príslušným učiteľom do 16.2.2018. Prípadne je možné doniesť si aj tému z praxe a dohodnúť sa s niektorým učiteľom.


.:: Pridané 02.02.2018

DIPLOMOVÉ PRÁCE Z PRIEMYSELNEJ PRAXE
Pre študentov záverečných ročníkov Ing. štúdia, ktorí majú záujem riešiť svoju diplomovú prácu v priemyselnej praxi, je k dispozícii zoznam týchto voľných tém: Zoznam tém diplomových prác z priemyselnej praxe.
V prípade, že máte záujem riešiť niektorú z týchto tém ako diplomovú prácu, kontaktujte prosím vedúcu katedry, prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.


.:: Pridané 22.01.2018

ERAZMUS+ NA UNIVERZITE V NOVOM SADE V LETNOM SEMESTRI 2017/2018
Možnosť štúdia v rámci projektu Erasmus + na Univerzite v Novom Sade v letnom semestri 2017/18

Katedra rámci uvedeného projektu spolupracuje s pracoviskom Department of Power, Electronics & Telecommunication Engineering, Faculty of Technical Sciences, Universityof Novi Sad. Pre štúdium na tomto pracovisku sú na letný semester 2017/18 ešte voľné 2 miesta pre študentov a jedno pre doktorandov. Využite túto možnosť študovať v zahraničí – získať nové vedomosti a jazykové zručnosti v angličtine, i spoznať nových ľudí a krajinu.
Bližšie informácie o možnostiach mobility podá doc. V. Fedák. Konkrétne informácie o študijnom programe a študijných predmetoch poskytne Ing. K. Kyslan, PhD., ktorý na uvedenom pracovisku pôsobil v ZS 2017/18.

Do úvahy prichádza tiež možnosť zúčastniť sa tejto mobility pre študentov Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI.

Základné informácie o partnerskej inštitúcii:
Nový Sad s cca 340 000 obyvateľmi je druhé najväčšie mesto v Srbsku (po Belehrade), nachádzajúce sa na brehu rieky Dunaj. Je hlavným mestom v autonómnom kraji Vojvodina (historické územie na severe Srbska) a je centrom vojvodinských Slovákov. V Novom Sade (ako aj vo Vojvodine) sa vedľa srbského jazyka používa ešte i maďarčina, slovenčina a rusínčina.
Univerzita v Novom Sade (UNS) má viac ako 14 fakúlt a 50.000 študentov. Týmto rozsahom je jedným z najväčších vzdelávacích a výskumných centier v strednej Európe.
Zoznam predmetov prednášaných v angličtine: http://mobility.ftn.uns.ac.rs/en/?page_id=533 (tento zoznam sa ešte upresňuje a rozširuje).
Akademickým partnerom z UNS je Prof. Vladimir Katić, vedúci odd. Chair of Power Electronics and Converters a prodekan fakulty.


.:: Pridané 19.09.2017

Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2017/2018


.:: Pridané 12.09.2017

HARMONOGRAM OPRAVNÝCH BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017
Opravné štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 19. septembra 2017.
HARMONOGRAM OPRAVNÝCH BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017


.:: Pridané 16.06.2017

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017
Štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 20. júna 2017.
HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017


.:: Pridané 18.05.2017

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017
Štátne skúšky pre Ing. študijné programy Elektrotechnické systémy a Elektrotechnické inžinierstvo sa budú konať dňa 23. mája 2017.
HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017


.:: Pridané 28.04.2017

ZADANIA BP PRE ŠTUDENTOV 3. ROČNÍKA BC. ŠTÚDIA
Zadania BAKALÁRSKYCH PRÁC si študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia môžu prevziať v stredu 3. mája 2017 o 13:00 hodine v miestnosti č. 215.


.:: Pridané 19.04.2017

ING. ŠTÁTNE SKÚŠKY 2017
Štátne skúšky pre Ing. študijné programy Elektrotechnické systémy a Elektrotechnické inžinierstvo sa budú konať dňa 23. mája 2017.
OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU


.:: Pridané 12.04.2017

ZADANIA DP  PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA ING. ŠTÚDIA + PREDNÁŠKA FIRMY U.S. STEEL
Zadania DIPLOMOVÝCH PRÁC si študenti 2. ročníka inžinierského štúdia môžu prevziať v stredu 19. apríla 2017 o 13:00 hodine v miestnosti č. 215.
Odovzdávanie zadaní bude spojené s prednáškou zástupcov firmy U.S. Steel Košice, s.r.o. so začiatkom o 13:30. V rámci prednášky budú študentom prezentované možnosti uplatnenia sa vo firme U.S. Steel Košice, s.r.o.
Účasť je povinná!


.:: Pridané 21.03.2017

ERASMUS+ 2017
V rámci výmenného programu ERASMUS+, uzavrela naša katedra zmluvu s partnerským pracoviskom University of Novi Sad Srbsko, Faculty of Technical Sciences, Department of Power, Electronic and Telecommunication Engineering (Chair of Power Electronics and Converters)
V rámci tejto spolupráce je plánovaná mobilita 3 študentov na 3 mesiace v zimnom semestri ZS 2017/18 v bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia. Štúdium bude prebiehať v anglickom jazyku a výber záujemcov bude uskutočnený v prvej polovici apríla 2017. Využite preto túto možnosť rozšíriť si svoj obzor, získať nové vedomosti, spoznať nových ľudí i zdokonaliť sa v cudzom jazyku.
Ďalšie informácie nájdete TU, prípadne ich záujemcom poskytne doc. Viliam Fedák, KEM, u ktorého sa môžete predbežne prihlásiť.


.:: Pridané 23.02.2017

DEŇ KARIÉRY 2017
V poradí 11. ročník „Dňa kariéry“ na Technickej univerzite v Košiciach sa uskutoční formou klasického veľtrhu v stredu 1. marca 2017 v Univerzitnej knižnici (UK). Využi jedinečnú príležitosť urobiť si vlastný prieskum trhu, vyspovedať zástupcov prestížnych firiem na 11. ročníku tohto eventu, ktorý vytvára priestor pre face2face komunikáciu študentov a firiem.
Sprievodná akcia: seminár Európsky inžinier „Premeň slovenský titul na celoeurópsky“ (15.00 – 17.00, UK)
Viac informácií o tejto akcii nájdete na: http://denkariery.tuke.sk


.:: Pridané 08.02.2017

TÉMY DIPLOMOVEJ PRÁCE NA ROK 2017/2018
Študent 1. ročníka ING. štúdia je povinný zvoliť si v MAISe tému diplomovej práce na školský rok 2017/18. V týždni od 13.2.2017 do 17.2.2017 osobne kontaktujte učiteľov a dohodnite si termín konzultácií. Je možné prísť aj s vlastnou témou z praxe a nájsť učiteľa, ktorý ju bude viesť.
Ak si niekto nevyberie tému, bude mu pridelená z právomoci vedúceho katedry.

.:: Pridané 22.11.2016

DEŇ KARIÉRY 2016
Už 10. ročník akcie Deň kariéry sa uskutoční v stredu 23. novembra 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE. Využite jedinečnú príležitosť urobiť si vlastný prieskum trhu, vyspovedať zástupcov prestížnych firiem na 10. ročníku tejto akcie, ktorá vytvára priestor pre priamu komunikáciu študentov a firiem.
Viac informácií o tejto akcii nájdete na:
http://denkariery.tuke.sk/
https://www.facebook.com/events/1048527218592000


.:: Pridané 27.09.2016

BEZPLATNÉ TESTOVANIE MATLAB R2016b
Spoločnosť Humusoft informuje o možnosti testovať novú verziu MATLAB R2016b. Pomocou TRIAL verzie MATLAB R2016b si môžete preveriť nové možnosti systému MATLAB. O toto testovanie postačuje zažiadať na stránke MathWorks, ale najskôr je potrebné sa registrovať.
Aktuálne dianie a novinky môžete sledovať na webe www.humusoft.sk alebo facebooku https://www.facebook.com/humusoft/, prípadne na https://www.facebook.com/groups/matlab4students/.


.:: Pridané 19.09.2016

BAKALÁRSKY PROJEKT
Do 26.9.2016 je nutné vybrať si tému bakalárskej práce v MAIS a  dohodnúť sa s príslušným učiteľom na akceptácii témy a na termíne konzultácií. Po tomto termíne budú študentom priradené témy z úrovne katedry. Úplný zoznam tém bude dostupný od 21.9.2016.


.:: Pridané 08.09.2016

Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2016/2017


.:: Pridané 09.08.2016

ŠKOLENIE EGE PRE ŠTUDENTOV ELEKTROTECHNICKÝCH ODBOROV
V termíne 8.-9.9.2016 sa uskutoční školenie firmy EGE pre študentov elektrotechnických odborov. Školenie sa uskutoční v sídle firmy EGE, spol. s.r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 5.9.2016 na email: pruchova@ege.cz. Viac informácií o programe školenia nájdete v letáku.


.:: Pridané 05.04.2016

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA ING. ŠTÚDIA
Študenti 2. ročníka Ing. štúdia si môžu prevziať zadania DIPLOMOVÝCH PRÁC v STREDU 20.04.2016 o 12:40 hod v miestnosti č. 2015.
Odovzdávanie zadaní bude spojené s prednáškou zástupcov firmy Automated Technology. Prednáška bude zameraná na predstavenie zámerov firmy Land Rover, ktorá ide stavať automobilový závod pri Nitre, a možnosti uplatnenia našich absolventov na ponúkaných pracovných pozíciách už od júna 2016.
ÚČASŤ JE POVINNÁ!


.:: Pridané 23.03.2016

PREDNÁŠKA FIRMY SPINEA S.R.O.
Dňa 5.4.2016 (utorok) o 11:00 hod. sa na Katedre elektrotechniky a mechatroniky v laboratóriu L215 uskutoční prednáška firmy SPINEA s.r.o. so sídlom v Prešove. Prednáška bude zameraná na možnosti uplatnenia absloventov študijného programu Elektrotechnické systémy vo firme SPINEA s.r.o. a na odborné stáže pre študentov.
Študenti sa budú môcť osobne stretnúť so zástupcami firmy a prekonzultovať otázky, ktoré ich budú zaujímať. Firma SPINEA s.r.o. dlhodobo spolupracuje s Katedrou elektrotechniky a mechatroniky, pričom výsledkom tejto spolupráce je zriadenie spoločného združeného laboratória pre podporu projektov aplikovoného výskumu a vývoja v oblasti pohonárskej o riadiacej techniky.


.:: Pridané 19.02.2016

DIPLOMOVÉ PRÁCE V SPOLOČNOSTI BUKÓZA HOLDING PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA ING. ŠTÚDIA
Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING, ktorá je modernou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou, ponúka študentom študijného programu "Elektrotechnické inžinierstvo" možnosť riešiť diplomové práce v rámci ich spoločnosti: Zoznam tém diplomových prác v spoločnosti Bukóza Holding.
BUKÓZA HOLDING patrí k významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku, exportérom výrobkov v európskom meradle a k najvýznamnejším zamestnávateľom Prešovského regiónu.
V prípade záujmu o riešenie diplomových prác v spoločnosti Bukóza Holding, kontaktujte vedúcu katedry, prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD. Pôvodnú tému diplomovej práce je možné zmeniť za niektorú z tém v spoločnosti Bukóza Holding.


.:: Pridané 18.02.2016

Štátne skúšky 2015/2016 – okruhy tém k štátnicovému predmetu


.:: Pridané 11.02.2016

DIPLOMOVÉ PRÁCE VO FIRME BSH DRIVES AND PUMPS S.R.O.
Firma BSH Drives and Pumps s.r.o. v Michalovciach, ktorej výrobným programom je produkcia elektromotorov pre práčky, sušičky, umývačky riadu, má záujem o absolventov nášho študijného programu "Elektrotechnické inžinierstvo". Študentom tohto študijného programu ponúka možnosť riešiť záverečné práce v rámci ich podniku: Zoznam tém záverečných prác vo firme BSH. V prípade záujmu riešiť záverečnú prácu vo firme BSH Drives and Pumps s.r.o., kontaktujte vedúcu katedry, prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.
Navyše aj v tomto roku plánuje firma BSH Drives and Pumps s.r.o. zamestnať až 40 uchádzačov o zamestnanie s vysokým finančným ododnotením, nástupným platom viac ako 1000 € a možnosťou ďalšieho kariérneho rastu. Okrem toho ponúka firma BSH Drives and Pumps s.r.o. aj platené stáže pre študentov počas letných prázdnin. Pri výberovom konaní budú mať prednosť vždy tí uchádzači, ktorí vo firme už pracovali alebo riešili diplomové práce.


.:: Pridané 26.11.2015

PRAX U.S. STEEL KOŠICE
Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. ponúka možnosť praxovať v USS Košice už počas štúdia na vysokej škole. Preto ak si študen štvrtého ročníka (ale aj ostatní študenti), zaujímaš sa o elektromotory, transformátory, systémy riadiacich centier obrábacích a tvárniacich zariadení a chceš praxovať a získať pracovné súsenosti v podmienkach U.S. Steel Košice, kontaktuj emailom alebo osobne vedúcu katedry prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD. Informácie o možnostiach stáží v U.S. Steel Košice nájdeš aj na stránke www.usske.sk/students/inter-s


.:: Pridané 21.09.2015

BAKALÁRSKY PROJEKT
Do 25.9.2015 je nutné vybrať si tému bakalárskej práce v MAIS a dohodnúť sa s príslušným učiteľom na akceptácii témy a na termíne konzultácií. Po tomto termíne budú študentom témy priradené z úrovne katedry.


.:: Pridané 21.09.2015

DIPLOMOVÝ PROJEKT 2
Téma diplomovej práce je pokračovaním Semestrálneho projektu (Diplomový projekt 1). Kontaktujte svojho vedúceho diplomovej práce do 25.9.2015 a dohodnite si termín konzultácií.


.:: Pridané 18.09.2015

Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2015/2016