en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Riadenie priemyselných systémov

Riadenie priemyselných systémov:

Študenti sa naučia funkcie základných prvkov automatizovaných systémov, budú vedieť analyticky popísať spojitý dynamický systém, naučia sa analyzovať vlastnosti uzavretých regulačných obvodov v časovej a frekvenčnej oblasti a budú vedieť navrhovať a realizovať základné riadiace obvody spojitých, diskrétnych a logických elektromechanických systémov.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Učebnica - Automatizácia
3,62 MB 06.03.2017