en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

R22/B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky

Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických pohonov a elektrických prístrojov.

Vedúca laboratória - doc. Ing. Jaroslava Žilková, PhD.

Vybavenie laboratória:

Laboratórium je vybavené zdrojmi, osciloskopmi, snímačmi a prípravkami pre základné merania na elektrických prístrojoch a elektrických strojoch, fyzikálnymi modelmi elektromechanických systémov (model dopravníka riadeného AM, modelmi prevodoviek a modelmi motorov s prevodovkami SEW EURODRIVE), softvérom CodeComposer Studio a programom MATLAB/Simulink pre modelovanie a simuláciu elektrických pohonov. Toto laboratórium poskytuje hardvérové aj softvérové vybavenie potrebné na výučbu odborných predmetov.

V laboratóriu B004 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

R22/B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22/B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22/B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22/B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22/B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22/B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22/B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky R22/B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky