en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L9-B216: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky

Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky

je vybavené zdrojmi, osciloskopmi, snímačmi a prípravkami pre základné merania na elektrických prístrojoch a elektrických strojoch, fyzikálnymi modelmi elektromechanických systémov (model dopravníka riadeného AM, modelmi prevodoviek a modelmi motorov s prevodovkami SEW EURODRIVE), softvérom CodeComposer Studio a programom MATLAB/Simulink pre modelovanie a simuláciu elektrických pohonov. Toto laboratórium poskytuje hardvérové aj softvérové vybavenie potrebné na výučbu odborných predmetov.

Vedúca laboratória - doc. Ing. Jaroslava Žilková, PhD.

 

Predmety a výstupy vzdelávania:

Bakalárske štúdium:

Inžinierske štúdium:

Doktorandské štúdium:


 Fotogaléria: