en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Počítačové aplikácie

Predmet "Počítačové aplikácie" je zameraný na výučbu numerických a grafických  metód a techník programu Matlab a Excel pre rôzne  vedné a aplikačné oblasti . Študenti získajú prehľad základných metód a postupov vhodných pre oblasť matematiky, fyziky, teórie automatického riadenia až po využitie v modelovaní a riadení priemyselných procesov.  Formou cvičení si študenti osvoja numerické, grafické a vizualičné postupy a spôsob tvorby vlastných programových modulov a funkcií.

Stručná osnova predmetu: 

UPOZORNENIE!!!
Prosim všetkých študentov, aby si postupne sťahovali študijné materiály a vypracovali k danej prednáške aj cvičenia.

S pozdravom,
vyučujúci

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
C7_Tvorba skriptov
167,35 kB 27.03.2020
C5_Kreslenie grafov 2D
211,35 kB 27.03.2020
C8_Tvorba funkcii
164,26 kB 25.03.2020
P8_Tvorba funkcii
1,21 MB 25.03.2020
P7_Tvorba skriptov
1,71 MB 25.03.2020
P6_Kreslenie grafov 3D
655,38 kB 25.03.2020
C6_Kreslenie grafov 3D
264,08 kB 25.03.2020
P5_Kreslenie grafov 2D
848,39 kB 18.03.2020
C4_Typy dat_Export_Import_z Excelu
251,46 kB 06.03.2020
P4_Typy dat_Export_Import_z Excelu
262,22 kB 06.03.2020
C1_Základy práce v MATLABE
315,21 kB 06.03.2020
P1_Základy prace v MATLABE
2,87 MB 06.03.2020
Organizacia studia
261,06 kB 06.03.2020
C3_Praca s textom_Polynomy
158,33 kB 06.03.2020
P3_Praca s textom_Polynomy
419,17 kB 06.03.2020
C2_Práca s maticami
180,21 kB 25.02.2020
P2_Práca s maticami
467,19 kB 25.02.2020