en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Počítačové aplikácie

Predmet "Počítačové aplikácie" je zameraný na výučbu numerických a grafických  metód a techník programu Matlab a Excel pre rôzne  vedné a aplikačné oblasti . Študenti získajú prehľad základných metód a postupov vhodných pre oblasť matematiky, fyziky, teórie automatického riadenia až po využitie v modelovaní a riadení priemyselných procesov.  Formou cvičení si študenti osvoja numerické, grafické a vizualičné postupy a spôsob tvorby vlastných programových modulov a funkcií.

Stručná osnova predmetu: 

UPOZORNENIE!!!
Prosim všetkých študentov, aby si postupne sťahovali študijné materiály a vypracovali k danej prednáške aj cvičenia.

S pozdravom,
vyučujúci

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Pr8_Tvorba funcií
1,23 MB 03.05.2022
PR7_Tvorba skriptov_programovanie
1,73 MB 28.04.2022
Cv6_Kreslenie 3D grafov
215,45 kB 21.04.2022
PR6_Kreslenie 3D grafov
758,09 kB 21.04.2022
Cv5_Kreslenie 2D grafov
205,51 kB 04.04.2022
Pr5_Kreslenie 2D grafov
501,17 kB 04.04.2022
Cv4_Zakladne typy dat_Excel
270,67 kB 22.03.2022
Pr4_Zakladne typy dat_Excel
301,54 kB 22.03.2022
Pr3_Praca s textom
419,22 kB 14.03.2022
Cv3_Praca s textom
177,96 kB 14.03.2022
CV2_Práca s maticai
179,91 kB 07.03.2022
Cv1_Základy práce
315,21 kB 28.02.2022
Pr2_Práca s maticami
467,12 kB 23.02.2022
Pr1_Základy práce
1,36 MB 14.02.2022
Organizacia studia
284,99 kB 14.02.2022