en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Počítačové aplikácie

Počítačové aplikácie:

Predmet je zameraný na výučbu numerických a grafických metód a techník programu Matlab a Excel pre rôzne vedné a aplikačné oblasti. Študenti získajú prehľad základných metód a postupov vhodných pre oblasť matematiky, fyziky, teórie automatického riadenia až po využitie v modelovaní a riadení priemyselných procesov. Formou cvičení si študenti osvoja numerické, grafické a vizualizačné postupy a spôsob tvorby vlastných programových modulov a funkcií.

Stručná osnova predmetu:

UPOZORNENIE!!!
Prosim všetkých študentov, aby si postupne sťahovali študijné materiály a vypracovali k danej prednáške aj cvičenia.

S pozdravom,
vyučujúci

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
PR9_Tvorba funkcii
1,28 MB 24.04.2023
PR8_Tvorba skriptov
1,83 MB 17.04.2023
CV7_3D grafy
261,85 kB 11.04.2023
PR7_3D grafy
654,66 kB 11.04.2023
CV6_2D grafy
226,81 kB 27.03.2023
PR6_2D grafy
596,96 kB 27.03.2023
CV5_Typy dát_Export_Import Excel
299,82 kB 20.03.2023
PR5_Typy dát_Export_Import Excel
365,59 kB 20.03.2023
CV4_Praca s textom, polynomy
202,48 kB 13.03.2023
PR4_Praca s textom, polynomy
614,40 kB 13.03.2023
CV3_Matice
201,60 kB 22.02.2023
PR3_Matice
609,51 kB 22.02.2023
CV2_Základy práce v Matlabe
404,69 kB 22.02.2023
PR2_Základy práce v Matlabe
613,19 kB 22.02.2023
PR1_Uvod do MATLABu
1 013,41 k 13.02.2023
PR1_Organizacia studia
323,03 kB 13.02.2023