en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Počítačové aplikácie

Predmet "Počítačové aplikácie" je zameraný na výučbu numerických a grafických  metód a techník programu Matlab a Excel pre rôzne  vedné a aplikačné oblasti . Študenti získajú prehľad základných metód a postupov vhodných pre oblasť matematiky, fyziky, teórie automatického riadenia až po využitie v modelovaní a riadení priemyselných procesov.  Formou cvičení si študenti osvoja numerické, grafické a vizualičné postupy a spôsob tvorby vlastných programových modulov a funkcií.

Stručná osnova predmetu: 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Cvičenie 7
17,00 kB 10.04.2017
7. prednáška (Funkcie)
216,50 kB 10.04.2017
Cvičenie 6
59,00 kB 10.04.2017
6.prednáška (m-file)
244,00 kB 10.04.2017
Cvičenie 5
41,00 kB 27.03.2017
5. prednáška (3D graf)
458,50 kB 27.03.2017
4. prednáška (2D graf)
177,50 kB 15.03.2017
Cvičenie 4
54,50 kB 15.03.2017
Cvičenie 3
133,00 kB 06.03.2017
Cvičenie 2
43,50 kB 06.03.2017
Cvičenie 1
124,94 kB 06.03.2017
3. prednáška (Text)
223,50 kB 06.03.2017
2. prednáška (Matice)
98,77 kB 06.03.2017
1. prednáška (Základy práce v programe MATLAB)
180,17 kB 06.03.2017