en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Počítačové aplikácie

Predmet "Počítačové aplikácie" je zameraný na výučbu numerických a grafických  metód a techník programu Matlab a Excel pre rôzne  vedné a aplikačné oblasti . Študenti získajú prehľad základných metód a postupov vhodných pre oblasť matematiky, fyziky, teórie automatického riadenia až po využitie v modelovaní a riadení priemyselných procesov.  Formou cvičení si študenti osvoja numerické, grafické a vizualičné postupy a spôsob tvorby vlastných programových modulov a funkcií.

Stručná osnova predmetu: 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Cvičenie7
17,00 kB 23.04.2018
Prednaska7
216,50 kB 23.04.2018
Cvičenie6
59,00 kB 23.04.2018
Prednaska6
249,00 kB 23.04.2018
Cvičenie5
41,00 kB 26.03.2018
Prednaska5
458,50 kB 26.03.2018
Prednaska4
171,00 kB 16.03.2018
Cvičenie4
54,50 kB 16.03.2018
Cvičenie3
133,00 kB 02.03.2018
Prednaska3
223,50 kB 02.03.2018
Cvičenie2
66,88 kB 02.03.2018
Prednaska2
210,00 kB 02.03.2018
Cvicenie1
124,90 kB 19.02.2018
Prednaska1
196,50 kB 19.02.2018