en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Počítačové aplikácie

Počítačové aplikácie:

Predmet je zameraný na výučbu numerických a grafických metód a techník programu Matlab a Excel pre rôzne vedné a aplikačné oblasti. Študenti získajú prehľad základných metód a postupov vhodných pre oblasť matematiky, fyziky, teórie automatického riadenia až po využitie v modelovaní a riadení priemyselných procesov. Formou cvičení si študenti osvoja numerické, grafické a vizualizačné postupy a spôsob tvorby vlastných programových modulov a funkcií.

Stručná osnova predmetu:

UPOZORNENIE!!!
Prosim všetkých študentov, aby si postupne sťahovali študijné materiály a vypracovali k danej prednáške aj cvičenia.

S pozdravom,
vyučujúci

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
P9_Tvorba funkcií
1,28 MB 30.04.2024
P8_Tvorba skriptov, programovanie
1,83 MB 30.04.2024
Cv7_3D grafy
261,85 kB 03.04.2024
P7_3D grafy
654,66 kB 03.04.2024
Cv6_2D grafy
226,81 kB 03.04.2024
P6_2D grafy
596,96 kB 03.04.2024
Cv5_Typy dát, export a import do Excelu
299,82 kB 19.03.2024
Cv4_Práca s textom, polynómy
202,48 kB 19.03.2024
P5_Typy dát, export a import do Excelu
365,59 kB 19.03.2024
P4_Práca s textom, polynómy
614,40 kB 19.03.2024
P3_Matice
609,51 kB 22.02.2024
Cv3_Matice
201,60 kB 22.02.2024
Cv2_Základy práce
404,64 kB 22.02.2024
P2_Základy práce
613,19 kB 16.02.2024
P1_Úvod do MATLABu
1 013,13 k 08.02.2024
Organizácia štúdia
322,58 kB 08.02.2024