en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Modelovanie a simulácie v elektrotechnike

V rámci predmetu "Modelovanie a simulácie v elektrotechnike" získa študent základné vedomosti i pokročilé praktiky z oblasti simulačných a návrhových programov pre elektrické, mechanické a riadiace systémy. Prehĺbia si základné vedomosti z MATLABu pre návrhy systémov, naučia sa zostavovať valstné grafické používateľské interfejsy (GUI).

Stručná osnova predmetu:

 

Dodatočná prezentácia referátov 20.5.2021
v obvyklom čase prednášky a cvičenia. Skúška nasleduje za tým.
Súbory k referátu treba poslať min. 24 hod. pred začiatkom obhajoby.

Prezentácia referátov bude v zápočtovom týždni dňa 13.5.2021

Úloha na 9. týždeň LS. Zaslať v priebehu dňa 13.4.2021 

Dodržiavajte pokyny uvedené v šablóne správy a prezentácie!
Na vyučovaní dňa 15.4.2021: prezentácia s priebežnáým hodnotením

Úloha  na 8. týždeň LS. Zaslať do 6.4.2021
Dopracovať správu o modelovaní obvodu pri rôznych hodnotách voliteľných parametrov a zaslať na kontrolu

DÚ na 7. týždeň LS. Termín: 30.3.2021
Stavový model systému: odvodenie, verifikácia simuláciou

Úloha  na 6. týždeň LS. Zaslať do 23.3.2021
1) Vyriešiť TF pre obvod pomocou symb. MATLABu aplikáciou metód:

2) Dopísať riešenie a získané výsledky (grafy pre jednotlivé metódy: PrCh a LFCH) do správy odoslať ju na kontrolu v určenom termíne. 
Nezabudnúť priložiť kópiu kópiu m-súboru na ázver

Úloha na 5. týždeň LS. Termín: 18.3.2021
1) Zostaviť simulačný model v Simulinku svojho zadania:

2)  Napísať úvodnú časť referátu.
     Spracovať podľa šablóny nasledovné body: 

Priebežná kontrola prvej časti referátu (matematický, simulačný a stavový model s riešením pomocou symbolického MATLABu +  dosiahnuté výsledky) bude spojená aj s prezentáciou v 9. týždni semestra) 

Vyučujúci: VF

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Kap.6 (Pr.10)_Analógové frekvenčné filtre.docx
1,04 MB 13.05.2021
Kap.4 (Pr.6) 4 Modelovanie dynamických systémov v stavovom priestore
741,75 kB 12.05.2021
Kap.7 (Pr.11)_Harmonická analýza signálov
861,51 kB 10.05.2021
Tvorba GUI v MATLABe
4,64 MB 19.04.2021
Kap.5 (Pr.7,8)_Logaritmické frekvenčné charakteristiky_v2
809,25 kB 08.04.2021
Cv.6_Modelovanie elektrických obvodov v SS
514,88 kB 28.03.2021
MSE_Šablóna správy_v2
381,95 kB 24.03.2021
Kap.3 (Pr.5) Prenosové funkcie viacslučkových el. obvodov
967,42 kB 19.03.2021
Kap.2 ( Pr.3-4) Modelovanie jednoslučkových RL,RC, a RLC obvodov
1,64 MB 18.03.2021
Kap.1 (Pr.1-2) Dyn. modely základných prenos. sústav a ich analýza
1 012,42 k 18.03.2021
MSE_Šablóna prezentácie
391,50 kB 04.03.2021
MSE_CheckList ku vypracovaniu zadaní
494,83 kB 04.03.2021
Cv.2_Súst. II. rádu_RLC obvod sériový_M-S
29,42 kB 02.03.2021
Cv.1_Súst. I. rádu_RL obvod_M-S
26,89 kB 02.03.2021
Cv.1_Modelovanie sústavy I. rádu
1,25 MB 25.02.2021
MSE_Plán výučby v LS 2020/21_v1
525,45 kB 24.02.2021
Modelovanie EMS_1.vyd. (skriptá)
11,95 MB 24.02.2021
Pr.00_Úvod do predmetu MSE
729,15 kB 20.02.2021