en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Riadenie montážnych liniek programovateľnými automatmi

Cieľom predmetu "Riadenie montážnych liniek programovateľnými automatmi" je oboznámiť študentov s technickými a programovými prostriedkami programovateľných automatov a naučiť ich aplikovať tieto prostriedky na vybrané typy úloh z oblasti riadenia montážnych liniek.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: