en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Riadenie montážnych liniek programovateľnými automatmi

Riadenie montážnych liniek programovateľnými automatmi:

Študenti sa naučia technické a programové prostriedky programovateľných automatov a budú ich vedieť aplikovať na vybrané typy úloh z oblasti riadenia technológií montážnych liniek s elektrickými pohonmi.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: