en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L9-BS24: Laboratórium regulovaných pohonov

Laboratórium regulovaných pohonov

je vybavené nástrojmi pre návrh, parametrovanie a realizáciu riadenia jednosmerných a striedavých pohonov, komerčnými meničmi pre tieto pohony (Simoreg 6RA70, Simovert 6SE70 Master Drive a Motion Control, 2 ks Sinamics S120, Simotion D442, Sinamics G120, softštartér ABB), 3 ks asynchrónnych motorov a 8 ks synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi vrátane snímačov polohy a rýchlosti, ďalej fyzikálnym modelom kontinuálnej linky s komerčnými meničmi s PLC S7-400 s vizualizáciou a technologickými kartami FM485 a CP 443-1, ďalej 6 ks unikátnych prenosný výukových stendov s PLC S7-1200 a HMI panelmi, unikátny výpočtový systém pre rýchle prototypovanie a hardware-in-the-loop simulácie OP 5600 so softvérom RT-LAB. Laboratórium má vybavenie potrebné na výučbu príslušných odborných predmetov, ale aj riešenie záverečných prác, dizertačných prác a výskum oblasti regulovaných pohonov.

Vedúci laboratória - doc. Ing. Karol Kyslan, PhD.

 

Predmety a výstupy vzdelávania:

Bakalárske štúdium:

Inžinierske štúdium:

Doktorandské štúdium:


 Fotogaléria:

S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov