en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Záverečné práce

Ponuka riešenia záverečných prác v praxi:

Katedra elektrotechniky a mechatroniky v spolupráci s firmami z praxe ponúka svojím študentom možnosť riešiť svoju záverečnú prácu (Bakalársku/Diplomovú) v praxi. Zoznam ponúkaných prác od jednotlivých firiem je uvedený nižšie.

Ponuka záverečných práce z praxe v akademickom roku 2023/2024:

 

Zoznam riešených záverečných prác na Katedre elektrotechniky a mechatroniky:

   DIPLOMOVÉ PRÁCE
     BAKALÁRSKE PRÁCE