en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Regulované pohony

V rámci predmetu "Regulované pohony" získa študent vedomosti z oblasti tvorby regulačných štruktúr a návrhu regulátorov jednosmerných a striedavých regulovaných pohonov. Naučí sa parametrizovať vybrané typy priemyselných regulovaných pohonov.

Stručná osnova predmetu:

 

Všetky materiály k predmetu sa nachádzajú na MOOODLE:

https://moodle.tuke.sk/moodle35/

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: