en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Regulované pohony

Regulované pohony:

Študent sa naučí zostavovať blokové schémy elektrických pohonov a jednoduchých technologických celkov, navrhovať regulátory pre základné typy pohonov a overiť ich funkčnosť simuláciou. Oboznámi sa s typmi elektrických pohonov najčastejšie využívanými v priemysle a so zásadami ich usporiadania a riadenia. Predmet tvorí základ pre nadväzujúce predmety z oblasti riadenia servopohonov a robotiky.

Stručná osnova predmetu:

 

Všetky materiály k predmetu sa nachádzajú na MOOODLE:

https://moodle.tuke.sk/moodle35/

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: