en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Regulované pohony

V rámci predmetu "Regulované pohony" získa študent vedomosti z oblasti tvorby regulačných štruktúr a návrhu regulátorov jednosmerných a striedavých regulovaných pohonov. Naučí sa parametrizovať vybrané typy priemyselných regulovaných pohonov.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Doplnková učebnica - Žalman - Akčné členy
5,45 MB 27.09.2017
Požiadavky na 2. zadanie
451,26 kB 27.09.2017
Parametre pre 2. zadanie
133,21 kB 27.09.2017
Parametre pre 1. zadanie
40,95 kB 27.09.2017
1. zadanie
191,79 kB 27.09.2017
Požiadavky na zápočet
203,37 kB 27.09.2017
Návody na cvičenia
2,31 MB 27.09.2017
Učebnica Regulované pohony
5,25 MB 27.09.2017