en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Regulované pohony

V rámci predmetu "Regulované pohony" získa študent vedomosti z oblasti tvorby regulačných štruktúr a návrhu regulátorov jednosmerných a striedavých regulovaných pohonov. Naučí sa parametrizovať vybrané typy priemyselných regulovaných pohonov.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Document for final exam
1,12 MB 30.04.2020
Educational Goals for final exam
133,92 kB 30.04.2020
Lecture 7 recording
240 B 14.04.2020
PMSM_model
40,57 kB 09.04.2020
Kyslan - Comments 09_04_2020
948,64 kB 09.04.2020
Lecture 5 and 6 recording
242 B 09.04.2020
Coordinate transform explanation
43 B 06.04.2020
Visioli - Modified Anti Windup Scheme for PID Controllers
117,73 kB 06.04.2020
Teaching schedule 06_04_2020
102,00 kB 06.04.2020
Kyslan - Comments 02_04_2020
728,03 kB 03.04.2020
Lecture 4 download recording
232 B 03.04.2020
SEDC_model
43,69 kB 01.04.2020
Lecture 3 download recording
71 B 31.03.2020
Educational Goals 27_03_2020
123,70 kB 27.03.2020
Datasheets for DC machines
3,55 MB 27.03.2020
(ENG) Filizadeh - Electric Machines and Drives - Principles, Control, Modeling and Simulation
14,03 MB 27.03.2020
(ENG) Zaccarian - DC Motors Dynamic Models and Control
302,16 kB 18.02.2020
(ENG) Sul - Control of Electric Machine Drive Systems
15,04 MB 18.02.2020
(ENG) Krause - Analysis of Electric Machinery
18,64 MB 18.02.2020