en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Dynamické deje elektrických strojov

Cieľom predmetu "Dynamické deje elektrických strojov" je oboznámiť študentov s tvorbou dynamických modelov elektrických strojov točivých a meraním parametrov modelu.

Stručná osnova predmetu: 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: