en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Dynamické deje elektrických strojov

Cieľom predmetu "Dynamické deje elektrických strojov" je oboznámiť študentov s tvorbou dynamických modelov elektrických strojov točivých a meraním parametrov modelu.

Stručná osnova predmetu: 

Nahraté sú iba texty bez modelov.
MATLAB - prezentácia: http://www2.humusoft.cz/matlab/TUKE_ucitelia.pdf

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
1_Obvody s pasívnymi prvkami R, L, C
531,28 kB 11.12.2018
2 Jednosmerný cudzobudený motor
601,32 kB 11.12.2018
3_Jednosmerný sériový motor
669,30 kB 11.12.2018
4_Dva JSCB motory zapojené do série a paralelne
636,99 kB 11.12.2018
5_Ward Leonardovo sústrojenstvo
725,47 kB 11.12.2018
6_Transformácia 3F-2F
646,90 kB 11.12.2018
7_Transformácie striedavých veličín
406,77 kB 11.12.2018
8_Priame pripojenie AM na sieť
803,95 kB 11.12.2018
KOmentáre k referátom
36,44 kB 11.12.2018
MATLAB - informácie o licencii
21,09 kB 09.10.2018
DDES_vzor referátu z cvičenia
37,99 kB 02.10.2018