en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Modelovanie elektromechanických systémov

V predmete "Modelovanie elektromechanických systémov" získa študent základné vedomosti o metódach modelovania dynamických podsystémov. Okrem metodiky modelovania budú v predmete uvedené aj modely základných podsystémov technologických zariadení a analyzované ich vlastnosti. Pozornosť je venovaná aj experimentálnym metódam zostavenia modelov systémov. Študent získa tiež praktické skúsenosti s pokročilými metódami využívania simulačných programov.

Stručná osnova predmetu:

 

MATLAB
- prezentácia: http://www2.humusoft.cz/matlab/TUKE_ucitelia.pdf
- licencia TAH TUKE (Total Academic Headcount) http://www.tuke.sk/matlab 

PÍSOMKY:
- plánované vo 4., 8. a 12. týždni semestra (6, 7+2, 7+3 bodov);
  spravidla na začiatku prednášky (+2, +3 body: otázka z opakovania ).

REFERÁTY: 
- Zadanie v 4.-5. týždni semestra.
- Priebežná kontrola 2x za semester (7.-8. a 9.-10. týždeň).
- Elektronickú verziu zaslať do konca 12. týždňa semestra
  (správa, GUI a príslušné m-súbory, súbor s prezentáciou).
- Pri zaslaní do 8.12. monosť kontroly a posúdenie správnosti riešenia
- Plánovaná obhajoba v 13. týždni 
- Vytlačenú správu doniesť na obhajobu.
- Dodatočné odovzdanie s obhajobou 1  hod. pred skúškou
  (- 2 body/za oneskorený týždeň)

SKÚŠKA:
- Začína o 8:00 (L2013/L2015) obhajobou oneskorených a opravovaných referátov (musí byť min. 5 študentov v miestnosti; účasť zabezpečujú obhajujúci, pri menšom počte sa obhajoba nekoná) 
- Písomná časť o 9:00 (L2015)
- Po písomnej časti nasleduje ústna skúška, v rámci ktorej budú prevereníé
  1. širšie súvislosti poznatkov (3 otázky spojené s príkladmi)
  2. nedostatky v písomkách počas semestra
  3. otázky týkkajúce sa detailov riešenia referátu

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Hodnotenie final2
290,53 kB 08.01.2020
07_TF - Overview (Nise)
975,97 kB 05.12.2019
07_TF - Mech.systems (Avitabile)
985,10 kB 05.12.2019
07e_TF el. a mech. obvodov_príklady
2,87 MB 04.12.2019
07d_TF el. a mech. obvodov_riešené príklady
618,96 kB 04.12.2019
07c_TF of Rot. Systems wih gears
2,25 MB 04.12.2019
07b_TF of Rotational-mech.systems
2,36 MB 04.12.2019
07a_TF of Translational-mech.systems
4,20 MB 04.12.2019
06b_Analog Filters
4,77 MB 01.12.2019
06a_Filter circuits - návrhy filtrov
822,10 kB 01.12.2019
06_Filtrovanie analógových signálov
822,10 kB 01.12.2019
Modeling TF
530,64 kB 01.12.2019
Šablóna referátu
484,50 kB 13.11.2019
"CheckList" ku vypracovaniu zadaní
37,59 kB 13.11.2019
Šablóna prezentácie
400,50 kB 13.11.2019
04c_TF’s to SS Models
236,82 kB 13.11.2019
04b_Conversion Between SS and TF
318,04 kB 13.11.2019
04a_Basics of SS Modeling
631,06 kB 13.11.2019
04_SS Representation of LTI Systems
134,04 kB 13.11.2019
Control Systems Engg
16,18 MB 13.11.2019
Circuit Analysis II
7,20 MB 13.11.2019
03d_Základné štvorpóly RL, RC
992,43 kB 16.10.2016
03c_Dvojpóly
2,79 MB 16.10.2016
03b_Prevod impedancií hviezda trojuholník
218,85 kB 14.10.2016
03a_Electrical network transfer function
6,83 MB 14.10.2016
03-04_Prenosové funkcie elektrických a mechanických obvodov
1,14 MB 14.10.2016
02c_Series and Parallel RL-RC-RLC Circuits (mat.modely dvojpólov))
46,66 kB 10.10.2016
02b_MATLAB for Electrical Circuits (fchar v MATLABe)
485,53 kB 10.10.2016
02a_02a_Výpočet F(s) z blokovej schémy v MATLABe
56,80 kB 10.10.2016
02_Konštrukcia frekv.charakteristiky lineárnej sústavy
178,49 kB 10.10.2016
Control Systems Eng.
16,18 MB 10.10.2016
01c_Frekvenčné charakteristiky (rozšírenie poznatkov)
71,47 kB 22.09.2016
01b_Konštrukcia logaritmických frekvečných charakteristík EN
122,89 kB 22.09.2016
O1a_Dyn. vlastnosti sústavy I. a II. rádu EN (rozšírenie poznatkov)
4,39 MB 22.09.2016
O1_Dyn. vlastnosti sústavy I. a II.rádu (stručne prednáška)
898,71 kB 22.09.2016