en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Modelovanie elektromechanických sústav

V predmete "Modelovanie elektromechanických sústav" získa študent základné vedomosti o metódach modelovania dynamických podsystémov. Okrem metodiky modelovania budú v predmete uvedené aj modely základných podsystémov technologických zariadení a analyzované ich vlastnosti. Pozornosť je venovaná aj experimentálnym metódam zostavenia modelov systémov. Študent získa tiež praktické skúsenosti s pokročilými metódami využívania simulačných programov.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Hodnotenie 1+2+3
115,21 kB 18.12.2017
Prednesené prednášky ZS 2017/18
255,02 kB 14.12.2017
09_Modely podystémov KL
1,87 MB 13.12.2017
Šablóna referátu
196,00 kB 03.12.2017
Šablóna prezentácie
424,50 kB 03.12.2017
Links to MEMS Resources
32,68 kB 03.12.2017
Hodnotenie 1+2
101,83 kB 03.12.2017
GUI_vzory
254,34 kB 03.12.2017
07a_Electric circuits analogs
1,69 MB 12.12.2016
08_Modelovanie mech.systémov s pružným spojením
1,57 MB 01.12.2016
07_Elektro-mechanická analógia
642,53 kB 01.12.2016
Vytvorenie GUI
5,19 MB 15.11.2016
05f_Riešenie TF el. a mech. systémov v symb. MATLABe
531,29 kB 14.11.2016
06a_State Space System Representation
305,16 kB 13.11.2016
06_Modelovanie dynamických systémov v stavovom priestore
543,00 kB 13.11.2016
05e_Neriešené príklady na zostavenie TF
2,58 MB 08.11.2016
05d_Riešené príklady na zostavenie TF elektrických a mechanických obvodov
618,96 kB 27.10.2016
05c_TF-rotačné systémy s prevodovkou
2,25 MB 25.10.2016
05b_TF - rotačné mechanické systémy
2,36 MB 25.10.2016
05a_TF - translačné mechanické systémy
4,20 MB 25.10.2016
04c_MATLAB'd Symbolic Math-Toolbox-Tutorial
101,81 kB 23.10.2016
04b_Matlab and Control System Toolbox
912,86 kB 23.10.2016
04a_Symbolic Math Using Matlab
979,98 kB 23.10.2016
4_Toolbox symbolickej matematiky
701,28 kB 16.10.2016
03d_Základné štvorpóly RL, RC
992,43 kB 16.10.2016
03c_Dvojpóly
2,79 MB 16.10.2016
03b_Prevod impedancií hviezda trojuholník
218,85 kB 14.10.2016
03a_Electrical network transfer function
6,83 MB 14.10.2016
03-04_Prenosové funkcie elektrických a mechanických obvodov
1,14 MB 14.10.2016
02c_Series and Parallel RL-RC-RLC Circuits (mat.modely dvojpólov))
46,66 kB 10.10.2016
02b_MATLAB for Electrical Circuits (fchar v MATLABe)
485,53 kB 10.10.2016
02a_02a_Výpočet F(s) z blokovej schémy v MATLABe
56,80 kB 10.10.2016
02_Konštrukcia frekv.charakteristiky lineárnej sústavy
178,49 kB 10.10.2016
Control Systems Eng.
16,18 MB 10.10.2016
01c_Frekvenčné charakteristiky (rozšírenie poznatkov)
71,47 kB 22.09.2016
01b_Konštrukcia logaritmických frekvečných charakteristík EN
122,89 kB 22.09.2016
O1a_Dyn. vlastnosti sústavy I. a II. rádu EN (rozšírenie poznatkov)
4,39 MB 22.09.2016
O1_Dyn. vlastnosti sústavy I. a II.rádu (stručne prednáška)
898,71 kB 22.09.2016
00_Časovo-temat plán MEMS ZS 2016-17
283,18 kB 22.09.2016