en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Konštrukcia a dimenzovanie meničov

Cieľom predmetu "Konštrukcia a dimenzovanie meničov" je oboznámenie študentov so spôsobmi návrhu a konštrukcie polovodičových meničov z hľadiska funkčnosti, daných predpisov a vplyvu na okolie a vlastné riadiace obvody. Je uvedený postup pri návrhu jednotlivých častí meniča a pri ich usporiadaní do celku.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Konštrukcia a dimenzovanie meničov - podklady na prednášky
8,60 MB 05.03.2019
Obsah referátu z KDM
356,83 kB 18.02.2019