en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Konštrukcia a dimenzovanie meničov

Cieľom predmetu "Konštrukcia a dimenzovanie meničov" je oboznámenie študentov so spôsobmi návrhu a konštrukcie polovodičových meničov z hľadiska funkčnosti, daných predpisov a vplyvu na okolie a vlastné riadiace obvody. Je uvedený postup pri návrhu jednotlivých častí meniča a pri ich usporiadaní do celku.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Zbierka príkladov 1,55 MB 18.02.2022
Zadania 2021 120,15 kB 23.02.2021
Obsah referátu 129,93 kB 22.02.2021
Konštrukcia a dimenzovanie meničov - podklady na prednášky
8,60 MB 05.03.2019