en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Konštrukcia a dimenzovanie meničov

Cieľom predmetu "Konštrukcia a dimenzovanie meničov" je oboznámenie študentov so spôsobmi návrhu a konštrukcie polovodičových meničov z hľadiska funkčnosti, daných predpisov a vplyvu na okolie a vlastné riadiace obvody. Je uvedený postup pri návrhu jednotlivých častí meniča a pri ich usporiadaní do celku.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Konštrukcia a dimenzovanie meničov - podklady na prednášky
7,86 MB 08.03.2018
Obsah referátu z KDM 215,98 kB 16.04.2015