en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

S5/BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky

Laboratórium automobilovej elektrotechniky bolo otvorené v spolupráci s firmou Volkswagen. Toto laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti automobilovej elektrotechniky.

Vedúci laboratória - doc. Ing. František Ďurovský, PhD.

Vybavenie laboratória:

Laboratórium je vybavené Masterbookmi vozidiel Audi Q7 a Škoda Superb, simulátormi dynamiky vozidiel CarSim a CarSim RT, programom Matlab/Simulink a analyzátormi zberníc CAN, LIN a FlexRay CANoe, diagnostickým sw VAGCOM a bežnou meracou technikou. Súčasťou vybavenia je aj skúšobná stolica MAHA na meranie výkonu vozidiel na kolesách. Laboratórium poskytuje hardvérové aj softvérové vybavenie potrebné nielen na výučbu príslušných odborných predmetov, ale aj na riešenie záverečných prác alebo semestrálnych projektov v predmetoch.

V laboratóriu BS02 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky