en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L9-BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky

Laboratórium automobilovej elektrotechniky

je vybavené Masterbookmi vozidiel Audi Q7 a Škoda Superb, simulátormi dynamiky vozidiel CarSim a CarSim RT, programom Matlab/Simulink a analyzátormi zberníc CAN, LIN a FlexRay CANoe, diagnostickým sw VAGCOM a bežnou meracou technikou. Súčasťou vybavenia je aj skúšobná stolica MAHA na meranie výkonu vozidiel na kolesách. Laboratórium poskytuje hardvérové aj softvérové vybavenie potrebné nielen na výučbu príslušných odborných predmetov, ale aj na riešenie záverečných prác alebo semestrálnych projektov v predmetoch.

Vedúci laboratória - doc. Ing. František Ďurovský, PhD.

 

Predmety a výstupy vzdelávania:

Bakalárske štúdium:

Inžinierske štúdium:


 Fotogaléria:

BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky