en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Simulácia výrobných systémov

Cieľom predmetu "Simulácia výrobných systémov" je naučiť študenta vytvoriť počítačový model diskrétneho stochastického systému, overiť jeho správnosť, spustiť simulačné experimenty, analyzovať výsledky a vyvodiť z nich závery, ktoré sa po zavedení do praxe potvrdia s dostatočnou presnosťou. Na cvičeniach študent získa praktické zručnosti pri samostatnom vytváraní modelov a simulácii v simulačnom nástroji Arena.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: