en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Simulácia výrobných systémov

Simulácia výrobných systémov:

Študent je po absolvovaní predmetu schopný vytvoriť počítačový model diskrétneho stochastického systému, vie overiť jeho správnosť, spustiť simulačné experimenty, analyzovať výsledky a vyvodiť z nich závery, ktoré sa po zavedení do praxe potvrdia s dostatočnou presnosťou.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: