en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Elektrické stroje pre automatizáciu

Elektrické stroje pre automatizáciu:

Predmet dáva študentom prehľad o typoch a vlastnostiach elektrických strojov s dôrazom na špeciálne konštrukcie klasických elektrických strojov a typy elektrických strojov, ktoré neboli preberané v základnom predmete.
Cvičenia sú venované porovnaniu výsledkov z meraní na jednosmerných strojoch a asynchrónnych strojoch s modelmi v programe MATLAB/ Simulink, základným výpočtom magnetických obvodov, meraní na lineárnych strojoch a synchrónnych reluktančných strojoch.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
JM_priklad z prednasky
171,21 kB 16.10.2023
Témy na skúšku
118,81 kB 29.11.2022
EAS_AM_zavod na meranie
947,43 kB 29.11.2022
ESA_navody na cvicenia 1
852,46 kB 24.10.2022
ESA1_2020
5,35 MB 28.09.2020
Sktipta
6,46 MB 28.09.2020
ESA10
1,73 MB 09.01.2015
ESA9
6,31 MB 12.12.2014
ESA8
1,05 MB 12.12.2014
ESA7
1,57 MB 12.12.2014
ESA6
1,49 MB 12.12.2014
ESA5
4,13 MB 10.11.2014
ESA4
520,82 kB 27.10.2014
ESA3
2,29 MB 27.10.2014
ESA2
4,17 MB 27.10.2014
ESA1
4,04 MB 27.10.2014