en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Mikroprocesorová technika

V rámci predmetu "Mikroprocesorová technika" získajú študenti základné vedomosti z oblasti technických prostriedkov využívaných v mikroprocesorovej technike s dôrazom na jednočípové mikroprocesory, ich modifikácie a trendy vo vývoji, praktické skúsenosti pri ich návrhu, programovaní a ladení s dôrazom na využitie jazyka C vo vložených aplikáciách.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: