en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Základy programovania mikropočítačov

Základy programovania mikropočítačov:

Cieľom predmetu je získať základné informácie a prehľad o architektúre, technickej stavbe, funkciách a použití mikropočítačov a súvisiacich hardvérových komponentov. Taktiež naučiť študentov základné techniky programovania jednočípových procesorov na mikropočítačoch rady 8051.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
datasheet 472,71 kB 23.02.2021
instruction set 233,44 kB 23.02.2021
skripta 1,99 MB 23.02.2021
registre a instrukcie
2,77 MB 23.02.2021
assembler
15,99 kB 21.02.2020
instrukcie
45,50 kB 21.02.2020
prednašky
1,15 MB 21.02.2020