en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Základy programovania mikropočítačov

Cieľom predmetu "Základy programovanie mikropočítačov" je získať základné informácie a prehľad o architektúre, technickej stavbe, funkciách a použití mikropočítačov a súvisiacich hardvérových komponentov. Taktiež naučiť študentov základné techniky programovania jednočípových procesorov na mikropočítačoch rady 8051.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
assembler
15,99 kB 21.02.2020
instrukcie
45,50 kB 21.02.2020
prednašky
1,15 MB 21.02.2020