en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L9-BS01: Laboratórium aplikácií elektrických pohonov

Laboratórium aplikácií elektrických pohonov

je vybavené meracími stendami pre testovanie a zaťažovanie elektrických pohonov a ich riadenia (rozsah zaťažovania približne 10 až 2000 Nm), veľmi presnými snímačmi polohy Renishaw REXM, rotačnými snímačmi momentu Magtrol (rozsah 50 Nm, 500 Nm), servomeničmi Siemens S120 s riadiacimi jednotkami Siemens CU320-2 a Simotion D, PLC a servomeničmi BR Automation, meracou ústredňou NI PXI s meracími kartami pre spracovanie digitálnych a analógových signálov a rôznych typov snímačov (ako akcelerometre, termočlánky, snímače momentu, …). Ďalej disponuje vybavením pre zber a analýzu dát pre rôzne priemyselné zbernice od spoločnosti iba AG (EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS). V laboratóriu sú k dispozícií aj meracie prístroje (osciloskop, multimeter, digitálny teplomer, termokamera FLUKE) a základné elektrotechnické náradie. K softvérovému vybaveniu laboratória patrí softvér NI LabVIEW, Siemens Scout a BR Automation Studio.  Laboratórium tak poskytuje vybavenie potrebné pre realizáciu výskumných úloh a záverečných prác v oblasti riadenia a aplikácii elektrických pohonov v priemysle.

Vedúci laboratória - Ing. Viktor Šlapák, PhD.

 

Predmety a výstupy vzdelávania:

Bakalárske štúdium:

Inžinierske štúdium:

Doktorandské štúdium:


Fotogaléria:

 

S4/BS01: Laboratórium aplikácií elektrických pohonov S4/BS01: Laboratórium aplikácií elektrických pohonov S4/BS01: Laboratórium aplikácií elektrických pohonov S4/BS01: Laboratórium aplikácií elektrických pohonov S4/BS01: Laboratórium aplikácií elektrických pohonov