en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Elektrické pohony

Elektrické pohony:

Po absolvovaní predmetu bude študent oboznámený s konštrukciou, vlastnosťami a určením elektrických pohonov, získa znalosti z mechaniky a dynamiky el. pohonov, modelovania a dimenzovania el. pohonov, osvojí si spôsoby riadenia jednosmerných a striedavých elektrických pohonov. Študent bude schopný navrhnúť matematické modely vybraných typov el. motorov v programe Matlab.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Zadanie 2
263,91 kB 26.04.2017
Zadanie 1
214,75 kB 11.04.2017
Vzorové neriešené príklady z cvičení
1,24 MB 06.03.2017
Ucebnica
5,80 MB 15.02.2016