en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Servosystémy

V rámci predmetu "Servosystémy" získa študent vedomosti z oblasti návrhu momentových, rýchlostných a polohových regulačných štruktúr pre servopohony vo frekvenčnej a časovej oblasti. Naučí sa navrhovať lineárne a nelineárne a stavové regulátory pre elektrický pohon vrátane použitia pozorovateľa. Oboznámi sa s diskrétnym riadením pohonov a s princípmi Hardware in the loop simulácií.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Assignment - Example
1,23 MB 27.03.2018
Assignment - Instructions
38,08 kB 27.03.2018
ENG - Lecture 5 & 6
284,49 kB 24.03.2018
ENG - Lecture 4
106,92 kB 12.03.2018
ENG - Lecture 2 & 3
238,95 kB 27.02.2018
ENG - Lecture 1
260,37 kB 27.02.2018