en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Servosystémy

V rámci predmetu "Servosystémy" získa študent vedomosti z oblasti návrhu momentových, rýchlostných a polohových regulačných štruktúr pre servopohony vo frekvenčnej a časovej oblasti. Naučí sa navrhovať lineárne a nelineárne a stavové regulátory pre elektrický pohon vrátane použitia pozorovateľa. Oboznámi sa s diskrétnym riadením pohonov a s princípmi Hardware in the loop simulácií.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
2. prednáška
175,83 kB 02.10.2017
1. prednáška
269,82 kB 25.09.2017
Podmienky zápočtu
196,35 kB 24.09.2017
Učebnica Stavové riadenie
1,74 MB 24.09.2017
Náplň prednášok
46,97 kB 24.09.2017