en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Servosystémy

V rámci predmetu "Servosystémy" získa študent vedomosti z oblasti návrhu momentových, rýchlostných a polohových regulačných štruktúr pre servopohony vo frekvenčnej a časovej oblasti. Naučí sa navrhovať lineárne a nelineárne a stavové regulátory pre elektrický pohon vrátane použitia pozorovateľa. Oboznámi sa s diskrétnym riadením pohonov a s princípmi Hardware in the loop simulácií.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Okruh otázok na skúšku 2019-2020 114,06 kB 09.01.2020
2. zadanie - zaciatok
77,56 kB 04.12.2019
2. zadanie - pokyny a požiadavky
132,86 kB 04.12.2019
9. prednáška 467,06 kB 24.11.2019
1. zadanie - pokyny a požiadavky
111,14 kB 23.10.2019
8. prednáška
146,09 kB 21.10.2019
7. prednáška
423,19 kB 21.10.2019
5. a 6. prednáška
639,11 kB 21.10.2019
4. prednáška
97,48 kB 14.10.2019
Požiadavky na zápočet
97,70 kB 09.10.2019
Parametre motora pre 1. zadanie
58,15 kB 09.10.2019
3. prednáška
201,58 kB 07.10.2019
2. prednáška
99,02 kB 22.09.2019
1. prednáška
269,86 kB 22.09.2019
Ďurovský - Technologická regulácia - úvod
1,11 MB 22.09.2019
Kyslan - Automatické generovanie kódu
4,80 MB 22.09.2019
Melichar - Lineárne systémy
1,24 MB 22.09.2019
Zboray - Stavové riadenie
1,74 MB 22.09.2019