en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Aplikácia DSP procesorov

Aplikácie signálových mikrokontrolérov:

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnou architektúrou signálových procesorov so zameraním sa na digitálny signálový kontrolér fy. Texas Instrument TMS320F28335. Zvládnuť jednoduché programovanie periférii pomocou CodeComposer Studio v jazyku C.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: