en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Signálové procesory

V rámci predmetu "Signálové procesory" získajú študenti základné informácie o architektúre, stavbe, možnostiach a programovaní signálových procesorov v oblasti regulácií a riadenia mechatronických systémov.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
ASigPro-inicializacnaFunkcia
3,93 kB 18.02.2021
Source Files
6,53 kB 25.02.2020
SimpleSerialMonitor
166,17 kB 08.11.2019
Zadania_LS2019
83,58 kB 28.03.2019
Signalove_mikrokontrolery
2,53 MB 15.05.2018
Zadania_LS_2018
48,96 kB 24.04.2018
2 Command files 4,51 kB 27.09.2017
1 Header files 41,39 kB 27.09.2017
Datasheety TMS320F28335 7,12 MB 27.09.2017
F28335 controlCARD 177,83 kB 27.09.2017
TMS320C2000 Experimenter Kit 237,80 kB 27.09.2017
Základná syntax jazyka C 41,25 kB 27.09.2017