en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Projekty APVV

Zoznam riešených projektov APVV:

P.č.

Názov projektu

Identifikačné číslo projektu podľa zmluvy

Názov programu

Dátum začiatku riešenia projektu

Dátum ukončenia riešenia projektu

Zodpovedný riešiteľ projektu

1.          

HIL emulátor riadenia MVE

APVV-19-0210

APVV

2020

2023

Perduková Daniela, prof. Ing., PhD.

2.          

Vývoj modulárneho trakčného akumulátora a optimalizácia spotreby energie elektrického midibusu

APVV-18-0436

APVV

2019

2023

Lacko Milan, doc. Ing., PhD.

3.          

Inteligentný pohon s päťfázovým asynchrónnym motorom

APVV-16-0270

APVV

2017

2021

Záskalický Pavel, prof. Ing. PhD.

4.          

Modulárny vývojový systém riadenia elektrárenských blokov na báze DCS

APVV-16-0206

APVV

2017

2020

Fedor Pavol, prof. Ing., PhD.

5.          

Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou

APVV-15-0750

APVV

2016

2020

Ďurovský František, doc. Ing., PhD.

6.          

Výskum a vývoj pohonov malého výkonu s dvojfázovými motormi

APVV-0138-10

APVV

2010

2014

Záskalický Pavel, prof. Ing. PhD.

7.          

Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie

APVV-0185-10

APVV

2010

2014

Dudrík Jaroslav, prof. Ing. PhD.

8.          

Výskum novej generácie vysokofrekvenčných meničov s mäkkým spínaním

APVV-0095-07

APVV

2008

2010

Dudrík Jaroslav, prof. Ing. PhD.

9.          

Výskum vlastností malých elektrických strojov pri neharmonickom napájaní

APVV-0510-06

APVV

2007

2009

Záskalický Pavel, prof. Ing. PhD.

10.      

Zavedenie novej technológie na výrobu chráničov s nadprúdovou ochranou (SEZ Krompachy)

APVT-99-P04705

APVT

2007

2009

Dudrík Jaroslav, prof. Ing. PhD.

11.      

Nový istič do 63A a zariadenie na hodinové skúšky ističov (SEZ Krompachy)

APVV-0287-07

APVV

2007

2008

Dudrík Jaroslav, prof. Ing. PhD.

12.      

Porovnanie exper. výsledkov prúdových, napäťových a teplot. pomerov statického meniča (Nová Dubnica)

APVV-99-031205

APVV

2007

2008

Dudrík Jaroslav, prof. Ing. PhD.

13.      

Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania (Nová Dubnica)

APVV-99-031205

 

APVV

2006

2008

Dudrík Jaroslav, prof. Ing. PhD.

14.      

Testovacie zariadenie na kontrolu a nastavenie tepelnej a magnetickej spúšte ističov

APVT-20-P03105

APVT

2005

2007

Dudrík Jaroslav, prof. Ing. PhD.