en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Výkonové polovodičové systémy

V rámci predmetu "Výkonové polovodičové systémy" získajú študenti znalosti z meničových systémov najmä klasických a moderných usmerňovačových systémov, frekvenčných a jednosmerných meničov, ako aj meničových systémov so zníženými spätnými vplyvmi . Menšia časť predmetu je venovaná trendom moderných polovodičových súčiastok a ich integrovaných štruktúr.

Stručná osnova predmetu:

Súbory pdf v predmete VPS tvoria podklady na prednášky. Je vhodné ich vytlačiť, lebo môžu slúžiť na písanie poznámok z prednášok.

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Špecifické ciele výučby pre kombinovnú metódu štúdia 162,46 kB 25.09.2020
Harmonogram cvičení 2020/2021 215,38 kB 22.09.2020
VPS-otázky na skúšku - externisti
15,98 kB 15.01.2019
VPS-otázky na skúšku
15,94 kB 05.12.2018
Meranie č. 6 - Nepriamy jednosmerný menič 35,69 kB 25.11.2018
Meranie č. 5 - Spôsoby riadenia nepriameho jednosmerného meniča 53,75 kB 25.11.2018
VPS-10 Jednosmerné meniče
913,16 kB 16.11.2018
VPS1-Úvod
110,06 kB 16.11.2018
Meranie č. 4 - Štvorkvadrantový impulzový menič 34,07 kB 28.10.2018
Meranie č. 3 - Špeciálne varianty priameho jednosmerného meniča 32,67 kB 28.10.2018
Meranie č. 2 - Trojfázový mostíkový usmerňovač 33,91 kB 07.10.2018
Meranie č. 1 - Mäkké spínanie 39,64 kB 07.10.2018
Rýchlokurz programu PSpice 889,02 kB 16.09.2018
VPS-3 Spínacie straty
1,08 MB 25.01.2018
VPS-5 VF výstupný usmerňovač v DC-DC meničoch
303,07 kB 25.01.2018
VPS-16 Priemyselné aplikácie
675,12 kB 25.01.2018
VPS-14 PFC meniče II
818,15 kB 01.12.2017
VPS-12 Striedače pre AM
2,53 MB 01.12.2017
VPS-8 Budiče tranzistorov MOSFET a IGBT
447,05 kB 01.12.2017
VPS-6 Budiče bipolárnych tranzistorov
192,48 kB 01.12.2017
VPS-19 Sériové a paralelné zapojenie usmerňovačov
285,11 kB 07.12.2016
VPS-13 Pohony s asynchrónnym motorom
975,47 kB 07.11.2016
VPS-11 Pohony s jednosmerným motorom
590,89 kB 07.11.2016
VPS-1a Výpočet výkonu
52,88 kB 12.09.2016
VPS-18 VN DC prenos
470,58 kB 24.09.2015
VPS-17 UPS
333,46 kB 24.09.2015
VPS-15 Domáce aplikácie meničov
710,54 kB 24.09.2015
VPS-9 Snímače elektrických veličín
576,34 kB 24.09.2015
VPS-7 Budiče tyristorov
238,93 kB 24.09.2015
VPS-4 Zníženie okruhových prúdov v DC-DC meničoch
435,57 kB 24.09.2015
VPS-2 Prepäťové istenie súčiastok
444,83 kB 24.09.2015