en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Výkonové polovodičové systémy

V rámci predmetu "Výkonové polovodičové systémy" získajú študenti znalosti z meničových systémov najmä klasických a moderných usmerňovačových systémov, frekvenčných a jednosmerných meničov, ako aj meničových systémov so zníženými spätnými vplyvmi . Menšia časť predmetu je venovaná trendom moderných polovodičových súčiastok a ich integrovaných štruktúr.

Stručná osnova predmetu:

Súbory pdf v predmete VPS tvoria podklady na prednášky. Je vhodné ich vytlačiť, lebo môžu slúžiť na poznámky z prednášok.

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Otázky na skúšku z VPS
15,90 kB 23.01.2017
Meranie č. 4 - Nepriamy jednosmerný menič (400Hz verzia) 35,80 kB 11.12.2016
VPS-19 Sériové a paralelné zapojenie usmerňovačov
285,11 kB 07.12.2016
Rýchlokurz programu PSpice (beztextová verzia) 866,76 kB 28.11.2016
VPS-13 Pohony s asynchrónnym motorom
975,47 kB 07.11.2016
VPS-12 Striedače pre AM
2,51 MB 07.11.2016
VPS-11 Pohony s jednosmerným motorom
590,89 kB 07.11.2016
VPS-8 Budiče tranzistorov MOSFET a IGBT
160,59 kB 19.10.2016
Meranie č. 5 - Špeciálne varianty priameho jednosmerného meniča 32,67 kB 17.10.2016
Meranie č. 4 - Nepriamy jednosmerný menič 36,42 kB 17.10.2016
Meranie č. 3 - Štvorkvadrantový impulzový menič 34,06 kB 17.10.2016
Meranie č. 2 - Trojfázový mostíkový usmerňovač 33,88 kB 17.10.2016
Meranie č. 1 - Mäkké spínanie 39,64 kB 17.10.2016
VPS-1a Výpočet výkonu
52,88 kB 12.09.2016
Harmonogram cvičení z VPS 2016/2017 37,59 kB 10.09.2016
VPS-18 VN DC prenos
470,58 kB 24.09.2015
VPS-17 UPS
333,46 kB 24.09.2015
VPS-16 Priemyselné aplikácie meničov
555,78 kB 24.09.2015
VPS-15 Domáce aplikácie meničov
710,54 kB 24.09.2015
VPS-14 PFC meniče II
743,46 kB 24.09.2015
VPS-10 Jednosmerné meniče
864,19 kB 24.09.2015
VPS-9 Snímače elektrických veličín
576,34 kB 24.09.2015
VPS-7 Budiče tyristorov
238,93 kB 24.09.2015
VPS-6 Budiče bipolárnych tranzistorov
198,04 kB 24.09.2015
VPS-5 VF výstupný usmerňovač v DC-DC meničoch
337,04 kB 24.09.2015
VPS-4 Zníženie okruhových prúdov v DC-DC meničoch
435,57 kB 24.09.2015
VPS-3 Spínacie straty
1,07 MB 24.09.2015
VPS-2 Prepäťové istenie súčiastok
444,83 kB 24.09.2015
VPS-1 Úvod
864,19 kB 24.09.2015