en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Výkonové polovodičové systémy

Výkonové polovodičové systémy:

Študenti získajú znalostí  najmä o klasických a moderných usmerňovačových systémoch, frekvenčných a jednosmerných meničoch, ako aj o meničových systémoch pre napájacie zdroje. Značná časť je venovaná aplikáciám meničov v priemysle a v energetike.Menšia časť je venovaná isteniu  výkonových polovodičových súčiastok proti prepätiam a výkonovému preťaženiu.

Stručná osnova predmetu:

Súbory pdf v predmete VPS tvoria podklady na prednášky. Je vhodné ich vytlačiť, lebo môžu slúžiť na písanie poznámok z prednášok.

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Meranie č. 5 - Nepriamy jednosmerný menič 860,43 kB 12.12.2023
Harmonogram cvičení 2023/2024 145,47 kB 27.09.2023
Špecifické ciele výučby pre kombinovanú metódu štúdia 209,93 kB 05.01.2023
Meranie č. 6 Programové schémy pre LTspice 24,98 kB 30.11.2021
Meranie č.6 - Spôsoby riadenia nepriameho DCDC meniča 204,36 kB 30.11.2021
Meranie č. 4 - Štvorkvadrantový impulzový menič 34,06 kB 05.11.2021
Meranie č. 3 - Špeciálne varianty priameho jednosmerného meniča 32,67 kB 05.11.2021
Meranie č. 2 - Jednofázový mostíkový usmerňovač 165,87 kB 15.10.2021
Meranie č. 1- Mäkké spínanie (simulácia) 39,64 kB 15.10.2021
Meranie č.5 Programové schémy pre LTspice 1016 B 02.12.2020
Meranie č. 4 - Štvorkvadrantový impulzový menič 152,26 kB 18.11.2020
Meranie č.4 Programové schémy pre LTspice 845 B 18.11.2020
Meranie č. 3 - Špeciálne varianty priameho jednosmerného meniča 174,72 kB 11.11.2020
Meranie č.3 Programové schémy pre LTspice 1,32 kB 11.11.2020
Simulačné modely pre LTspice 4,47 kB 04.11.2020
Meranie č.2 Trojfázový mostíkový usmerňovač 218,09 kB 29.10.2020
Meranie č.2 Programové schémy pre LTspice 1,45 kB 29.10.2020
Meranie č.1 Mäkké spínanie tranzistorového spínača 197,76 kB 25.10.2020
Meranie č.1 Programové schémy pre LTspice 2,27 kB 20.10.2020
VPS-otázky na skúšku - externisti
15,98 kB 15.01.2019
VPS-otázky na skúšku
15,94 kB 05.12.2018
VPS-10 Jednosmerné meniče
913,16 kB 16.11.2018
VPS1-Úvod
110,06 kB 16.11.2018
Rýchlokurz programu PSpice 889,02 kB 16.09.2018
VPS-3 Spínacie straty
1,08 MB 25.01.2018
VPS-5 VF výstupný usmerňovač v DC-DC meničoch
303,07 kB 25.01.2018
VPS-16 Priemyselné aplikácie
675,12 kB 25.01.2018
VPS-14 PFC meniče II
818,15 kB 01.12.2017
VPS-12 Striedače pre AM
2,53 MB 01.12.2017
VPS-8 Budiče tranzistorov MOSFET a IGBT
447,05 kB 01.12.2017
VPS-6 Budiče bipolárnych tranzistorov
192,48 kB 01.12.2017
VPS-19 Sériové a paralelné zapojenie usmerňovačov
285,11 kB 07.12.2016
VPS-13 Pohony s asynchrónnym motorom
975,47 kB 07.11.2016
VPS-11 Pohony s jednosmerným motorom
590,89 kB 07.11.2016
VPS-1a Výpočet výkonu
52,88 kB 12.09.2016
VPS-18 VN DC prenos
470,58 kB 24.09.2015
VPS-17 UPS
333,46 kB 24.09.2015
VPS-15 Domáce aplikácie meničov
710,54 kB 24.09.2015
VPS-9 Snímače elektrických veličín
576,34 kB 24.09.2015
VPS-7 Budiče tyristorov
238,93 kB 24.09.2015
VPS-4 Zníženie okruhových prúdov v DC-DC meničoch
435,57 kB 24.09.2015
VPS-2 Prepäťové istenie súčiastok
444,83 kB 24.09.2015