en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Výkonové polovodičové systémy

V rámci predmetu "Výkonové polovodičové systémy" získajú študenti znalosti z meničových systémov najmä klasických a moderných usmerňovačových systémov, frekvenčných a jednosmerných meničov, ako aj meničových systémov so zníženými spätnými vplyvmi . Menšia časť predmetu je venovaná trendom moderných polovodičových súčiastok a ich integrovaných štruktúr.

Stručná osnova predmetu:

Súbory pdf v predmete VPS tvoria podklady na prednášky. Je vhodné ich vytlačiť, lebo môžu slúžiť na písanie poznámok z prednášok.

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Meranie č. 5 - Nepriamy jednosmerný menič 167,98 kB 02.12.2020
Meranie č.5 Programové schémy pre LTspice 1016 B 02.12.2020
Špecifické ciele výučby pre kombinovanú metódu štúdia 192,26 kB 24.11.2020
Meranie č. 4 - Štvorkvadrantový impulzový menič 152,26 kB 18.11.2020
Meranie č.4 Programové schémy pre LTspice 845 B 18.11.2020
Meranie č. 3 - Špeciálne varianty priameho jednosmerného meniča 174,72 kB 11.11.2020
Meranie č.3 Programové schémy pre LTspice 1,32 kB 11.11.2020
Simulačné modely pre LTspice 4,47 kB 04.11.2020
Meranie č.2 Trojfázový mostíkový usmerňovač 218,09 kB 29.10.2020
Meranie č.2 Programové schémy pre LTspice 1,45 kB 29.10.2020
Meranie č.1 Mäkké spínanie tranzistorového spínača 197,76 kB 25.10.2020
Meranie č.1 Programové schémy pre LTspice 2,27 kB 20.10.2020
Harmonogram cvičení 2020/2021 215,38 kB 22.09.2020
VPS-otázky na skúšku - externisti
15,98 kB 15.01.2019
VPS-otázky na skúšku
15,94 kB 05.12.2018
VPS-10 Jednosmerné meniče
913,16 kB 16.11.2018
VPS1-Úvod
110,06 kB 16.11.2018
Rýchlokurz programu PSpice 889,02 kB 16.09.2018
VPS-3 Spínacie straty
1,08 MB 25.01.2018
VPS-5 VF výstupný usmerňovač v DC-DC meničoch
303,07 kB 25.01.2018
VPS-16 Priemyselné aplikácie
675,12 kB 25.01.2018
VPS-14 PFC meniče II
818,15 kB 01.12.2017
VPS-12 Striedače pre AM
2,53 MB 01.12.2017
VPS-8 Budiče tranzistorov MOSFET a IGBT
447,05 kB 01.12.2017
VPS-6 Budiče bipolárnych tranzistorov
192,48 kB 01.12.2017
VPS-19 Sériové a paralelné zapojenie usmerňovačov
285,11 kB 07.12.2016
VPS-13 Pohony s asynchrónnym motorom
975,47 kB 07.11.2016
VPS-11 Pohony s jednosmerným motorom
590,89 kB 07.11.2016
VPS-1a Výpočet výkonu
52,88 kB 12.09.2016
VPS-18 VN DC prenos
470,58 kB 24.09.2015
VPS-17 UPS
333,46 kB 24.09.2015
VPS-15 Domáce aplikácie meničov
710,54 kB 24.09.2015
VPS-9 Snímače elektrických veličín
576,34 kB 24.09.2015
VPS-7 Budiče tyristorov
238,93 kB 24.09.2015
VPS-4 Zníženie okruhových prúdov v DC-DC meničoch
435,57 kB 24.09.2015
VPS-2 Prepäťové istenie súčiastok
444,83 kB 24.09.2015