en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Katedra elektrotechniky a mechatroniky

11. Apríl 2024

MAGNA - Technical day

Dňa 22.apríla 2024 v čase od 9:00 do 12:00 sa v Univerzitnej knižnici TUKE bude konať akcia - MAGNA Technical day....

viac
27. Marec 2024

Pracovna ponuka - Expert odvetvia kriminalistická a požiarna elektrotechnika

Oznámenie o voľnom funkčnom mieste experta oddelenia elektrotechniky, elektroniky a technickej diagnostiky odboru kriminalistickej identifikácie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Bližšie info o pracovnej ponuke....

viac
25. Marec 2024

Odborná prednáška - Real-time operačné systémy

Vážené študentky, vážení študenti,pozývame Vás na odbornú prednášku v stredu 03.apríla o 13.30 v učebni č. L9-B231. Prednáška bude na tému Real-time operačné systémy (RTOS). Táto odborná téma je určená záujemcom o programovanie embeddeded SW. Prednášku povedie Ing....

viac
20. Marec 2024

Ing. štátne skúšky 2024

Štátne záverečné skúšky pre študentov 2.ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe Priemyselná elektrotechnika budú na Katedre elektrotechniky a mechatroniky prebiehať v dňoch 21.-22.5.2024. Štátna skúška pozostáva z dvoch častí: Obhajoba diplomovej práce...

viac
09. Február 2024

Informačná a náborová prednáška spoločnosti SPINEA s.r.o., Prešov

Vážené študentky, vážení študenti,v utorok, 13.02.2024 o 11:00 sa na našej katedre uskutoční informačná a náborová prednáška spoločnosti SPINEA s.r.o., Prešov. Spoločnosť SPINEA patrí medzi svetových lídrov v oblasti bezvôľových prevodoviek, používaných najmä v...

viac

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2024/2025

Čo je dôležité vedieť o bakalárskom štúdiu na KEM:

Ukážky prác našich študentov nájdete v sekcii Pre uchádzačov, na Facebooku, prípadne na YouTube.

# DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA FEI:

Študijné programy:

  • Informatika
  • Inteligentné systémy
  • Priemyselná elektrotechnika
  • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Termín podania prihlášok: 30.5.2024

Štipendium: 1025 Eur / 1194 Eur* (po dizertačnej skúške)

Viac informácií: https://www.fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium


# ŠTUDIJNÝ PORADCA

Študijným poradcom pre bakalársky študijný program Aplikovaná elektrotechnika a inžiniersky študijný program Priemyselná elektrotechnika (ES) je na Katedre elektrotechniky a mechatroniky:


# OZNAMY

AVL je jednou z popredných svetových spoločností v oblasti technológií mobility pre vývoj, simuláciu a testovanie v automobilovom priemysle a v iných sektoroch. V rámci Univerzitného partnerského programu poskytuje AVL licencie Katedre elektrotechniky a mechatroniky pre výučbu a nekomerčný výskum. Účasť v Univerzitnom partnerskom programe AVL umožňuje vzdelávanie študentov na najvyšších možných štandardoch založených na nástrojoch AVL na simuláciu, virtualizáciu a analýzu údajov.


# LINKY


# DOKUMENTY


KATEDRA ELEKTROTECHNIKY A MECHATRONIKY

 

FEI TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Tel.: (+421) 55 602 2287
Web: kem.fei.tuke.sk
Facebook: www.facebook.com/kempage
YouTube kanál: www.youtube.com
MAPA AREÁLU TUKE