en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Katedra elektrotechniky a mechatroniky

18. Máj 2017

Harmonogram Ing. štátnych skúšok 2017

Štátne skúšky pre Ing. študijné programy Elektrotechnické systémy a Elektrotechnické inžinierstvo sa budú konať dňa 23. mája 2017. HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017 OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU...

viac
28. Apríl 2017

Zadania BP pre študentov 3.ročníka Bc. štúdia

Zadania BAKALÁRSKYCH PRÁC si študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia môžu prevziať v stredu 3. mája 2017 o 13:00 hodine v miestnosti č. 215....

viac
19. Apríl 2017

Posledná rozlúčka s Ing. Jurajom Némethom

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 16. apríla 2017 navždy opustil naš bývalý kolega Ing. Juraj Németh. Posledná rozlúčka so zosnulým Ing. Jurajom Némethom, sa bude konať na Verejnom cintoríne v Košiciach  dňa 20. apríla 2017...

viac
19. Apríl 2017

Ing. štátne skúšky 2017

Štátne skúšky pre Ing. študijné programy Elektrotechnické systémy a Elektrotechnické inžinierstvo sa budú konať dňa 23. mája 2017. OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU...

viac
12. Apríl 2017

Zadania DP pre študentov 2.ročníka Ing. štúdia + prednáška firmy U.S. Steel

Zadania DIPLOMOVÝCH PRÁC si študenti 2. ročníka inžinierského štúdia môžu prevziať v stredu 19. apríla 2017 o 13:00 hodine v miestnosti č. 215.Odovzdávanie zadaní bude spojené s prednáškou zástupcov firmy U.S. Steel Košice, s.r.o. so začiatkom o 13:30. V rámci prednášky...

viac


INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Čo je dôležité vedieť o bakalárskom štúdiu na KEM:

Ukážky prác našich študentov nájdete v sekcii Pre uchádzačov, na Facebooku, prípadne na YouTube.


Dokumenty:

# Leták Bc. študijný program - Automatizované elektrotechnické systémy
# Študijné programy na Katedre elektrotechniky a mechatroniky
# Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2016/2017

 

Katedra elektrotechniky a mechatroniky
FEI TU v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Tel.: (+421) 55 602 2287
Web: kem.fei.tuke.sk
Facebook: www.facebook.com/kempage
YouTube kanál: www.youtube.com