en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Katedra elektrotechniky a mechatroniky

16. Október 2023

Záverečné práce pre študentov vo firme ComAp

Vážené študentky, vážení študenti,spoločnosť ComAp v spolupráci s našou katedrou ponúka niekoľko tém pre záverečné práce. Záverečné práce budú mať prideleného konzultanta priamo z ComAp, pričom školiteľom bude pedagóg z katedry KEM. Témy sú rozdelené do dvoch...

viac
15. Jún 2023

Mitsubishi electric pre študentov

Firma Mitsubishi electric, ponkúka študentom technických odborov odštartovať svoju kariéru s touto spoločnosťou. V rámci svojích programov ponúkajú študentom rôzne možnosti stáži, či spoluprácu pri riešení záverečných prác. Informácie o možnostiach ponúkajúcich firmou...

viac
15. Jún 2023

Štipendijný program Kia Slovakia

Štipendijný program KIA Slovakia je určený pre univerzitných študentov 4. a 5. ročníka dennej formy štúdia technického zamerania v oblasti strojárstvo, elektrotechnika, priemyselné inžinierstvo, riadenie kvality, atď. Benefitom pre študenta je získanie cenných profesijných...

viac
11. Jún 2023

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2023

Štátne skúšky pre Bc. študijný program Aplikovaná elektrotechnika sa budú konať dňa 20. júna 2023. HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2023: I. komisia II. komisia III. komisia Dátum, čas a miesto konania štátnic1. Harmonogram štátnych skúšok zverejnený na stránkach...

viac
05. Jún 2023

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu s inovačným potenciálom

 UVP Technicom v spolupráci s Deutche Telekom IT Solutions Slovakia vyhlásili pre školský rok 2022/2023 už 3. ročník súťaže "TOP študentská práca" - súťaž o najlepšiu študentskú prácu študentov TUKE s inovačným potenciálom. Do súťaže môže byť prihlásená...

viac

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

Čo je dôležité vedieť o bakalárskom štúdiu na KEM:

Ukážky prác našich študentov nájdete v sekcii Pre uchádzačov, na Facebooku, prípadne na YouTube.


ŠTUDIJNÝ PORADCA

Študijným poradcom pre bakalársky študijný program Aplikovaná elektrotechnika a inžiniersky študijný program Priemyselná elektrotechnika (ES) je na Katedre elektrotechniky a mechatroniky:


LINKY:


DOKUMENTY:


KATEDRA ELEKTROTECHNIKY A MECHATRONIKY

 

FEI TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Tel.: (+421) 55 602 2287
Web: kem.fei.tuke.sk
Facebook: www.facebook.com/kempage
YouTube kanál: www.youtube.com
MAPA AREÁLU TUKE