en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Katedra elektrotechniky a mechatroniky

15. Február 2019

Diplomvé práce pre študentov vo firme BSH

Firma BSH Drives and Pumps s.r.o. v Michalovciach, ktorej výrobným programom je produkcia elektromotorov pre práčky, sušičky, umývačky riadu, ponúka študentom možnosť riešiť záverečné práce v rámci ich podniku: Zoznam tém záverečných prác vo firme BSH. V prípade záujmu...

viac
16. Október 2018

Deň kariéry TUKE - uvoľnenie z vyučovania

V stredu 17.10.2018 sa uskutoční už 14. ročník veľtrhu Deň kariéry TUKE. Veľtrh sa bude konať od 10:00 hod. do 15:00 hod. v Univerzitnej knižnici TUKE.Na základe povolenia prodekan pre pedagogickú činnosť doc. Ing. Ľubomíra Beňu, PhD., študenti ktorí sa zúčastnia spomínanej...

viac
13. September 2018

Harmonogram opravných Bc. štátnych skúšok 2018

Opravné štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 18. septembra 2018. HARMONOGRAM OPRAVNÝCH BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018...

viac
11. September 2018

Štipendiá na pobyt v Rakúsku

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách: Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, Výskumné...

viac
11. September 2018

Štipendijný pobyt na Kube

Na základe dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky bude možné v akademickom roky 2019/2020 absolvovať štipendijný pobyt na Kube, pričom štúdium, ako aj celkový pobyt na Kube, vrátane cestovných nákladov,...

viac


INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Čo je dôležité vedieť o bakalárskom štúdiu na KEM:

Ukážky prác našich študentov nájdete v sekcii Pre uchádzačov, na Facebooku, prípadne na YouTube.


Dokumenty:

# Leták Bc. študijný program - Automatizované elektrotechnické systémy
# Hodnotenie uchádzača o bakalárske štúdium na FEI TUKE v roku 2019/2020
# Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2018/2019

 

Katedra elektrotechniky a mechatroniky
FEI TU v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Tel.: (+421) 55 602 2287
Web: kem.fei.tuke.sk
Facebook: www.facebook.com/kempage
YouTube kanál: www.youtube.com