en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Katedra elektrotechniky a mechatroniky

13. September 2018

Harmonogram opravných Bc. štátnych skúšok 2018

Opravné štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 18. septembra 2018. HARMONOGRAM OPRAVNÝCH BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018...

viac
11. September 2018

Štipendiá na pobyt v Rakúsku

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách: Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, Výskumné...

viac
11. September 2018

Štipendijný pobyt na Kube

Na základe dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky bude možné v akademickom roky 2019/2020 absolvovať štipendijný pobyt na Kube, pričom štúdium, ako aj celkový pobyt na Kube, vrátane cestovných nákladov,...

viac
12. Júl 2018

Opakované zápisy predmetov pre akademický rok 2018/2019

Opakované zápisy predmetov pre akademický rok 2018/2019 Pre nasledujúce opakovane zapisované predmety  v ak . roku 2018/2019 platia ekvivalenty: Kód Predmet v ak. roku 2017/18    Kód Ekvivalentný predmet v ak. roku 2018/19 2616391 Elektrické...

viac
15. Jún 2018

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2018

Štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 19. júna 2018. HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018...

viac


INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Čo je dôležité vedieť o bakalárskom štúdiu na KEM:

Ukážky prác našich študentov nájdete v sekcii Pre uchádzačov, na Facebooku, prípadne na YouTube.


Dokumenty:

# Leták Bc. študijný program - Automatizované elektrotechnické systémy
# Hodnotenie uchádzača o bakalárske štúdium na FEI TUKE v roku 2018/2019
# Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2018/2019

 

Katedra elektrotechniky a mechatroniky
FEI TU v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Tel.: (+421) 55 602 2287
Web: kem.fei.tuke.sk
Facebook: www.facebook.com/kempage
YouTube kanál: www.youtube.com