en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Katedra elektrotechniky a mechatroniky

16. December 2020

Vianočné Na slovíčko

V špeciálnom vianočnom vydaní Na slovíčko 17.12.2020 o 19:00 bude na otázky odpovedať špeciálny hosť - dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky, prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.Informácie spolu s odkazom na zasielanie otázok do diskusie nájdete na facebooku:...

viac
16. September 2020

Záverečné práce pre študentov vo firme BSH

Spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o. so sídlom v Michalovciach, ktorej hlavnou činnosťou je vývoj a produkcia elektromotorov a púmp pre bielu techniku, ponúka študentom možnosť riešiť záverečné práce z praxe.Ponuka záverečnách prác v spoločnosti BSH: Implementing haptic...

viac
16. September 2020

Výučba v zimnom semestri 2020/2021

V zimnom semestri 2020/2021 budú v 1. a 2. stupni štúdia na KEM prednášky prebiehať formou online výučby prostredníctvom platformy WEBEX a cvičenia prezenčnou formou. Konkrétne informácie o každom predmete dostanú študenti na prvých cvičeniach z jednotlivých predmetov alebo...

viac
09. September 2020

ON-LINE Summit autonómnych vozidiel

ON-LINE Summit autonómnych vozidiel  - symbolická cena 1 EURO pre študentov https://www.autonomousvehiclessummit.eu Autonómne vozidlá – autá bez šoféra sú veľkou výzvou pre mladých inovátorov -študentov. Je to príležitosťou pre študentov - inovátorov v oblasti, v ktorej...

viac
09. September 2020

Harmonogram opravných štátnych skúšok 2020

Opravné štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy a Bc. študijný program Automatizované elektrotechnické systémy sa budú konať dňa 16. septembra 2020. HARMONOGRAM BC. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020 HARMONOGRAM ING. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK...

viac


INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Čo je dôležité vedieť o bakalárskom štúdiu na KEM:

Ukážky prác našich študentov nájdete v sekcii Pre uchádzačov, na Facebooku, prípadne na YouTube.


Dokumenty:

# Leták Bc. študijný program - Automatizované elektrotechnické systémy
# Hodnotenie uchádzača o bakalárske štúdium na FEI TUKE v roku 2021/2022
# Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2020/2021

 

Katedra elektrotechniky a mechatroniky
FEI TU v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Tel.: (+421) 55 602 2287
Web: kem.fei.tuke.sk
Facebook: www.facebook.com/kempage
YouTube kanál: www.youtube.com