en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Katedra elektrotechniky a mechatroniky

27. September 2016

MATLAB and Simulink Hardware Challenge

MATLAB and Simulink Hardware Challenge je súťaž, ktorú vyhlasuje spoločnosť MathWorks. Je to súťaž, v ktorej študenti pripravujú samostatne svoje projekty s ktorými potom súťažia. Jedná sa o online súťaž na medzinárodnej úrovni. V tomto ročníku súťaže sa z Česka a...

viac
19. September 2016

Bakalársky projekt

Do 26.9.2016 je nutné vybrať si tému bakalárskej práce v MAIS a  dohodnúť sa s príslušným učiteľom na akceptácii témy a na termíne konzultácií. Po tomto termíne budú študentom priradené témy z úrovne katedry. Úplný zoznam tém bude dostupný od 21.9.2016....

viac
08. September 2016

Harmonogram opravných štátnych skúšok 2016

Opravný termín štátnych skúšok pre Ing. a Bc. štúdium:   Termín: 13. september 2016 Harmonogram štátnych skúšok...

viac
09. August 2016

Školenie EGE pre študentov elektrotechnických odborov

V termíne 8.-9.9.2016 sa uskutoční školenie firmy EGE pre študentov elektrotechnických odborov. Školenie sa uskutoční v sídle firmy EGE, spol. s.r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 5.9.2016 na email: pruchova@ege.cz. Viac...

viac
10. Jún 2016

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2016

Bc. štátne skúšky pre študijné programy: Automatizované elektrotechnické systémy Riadenie elektromechanických systémov   Termín: 20. jún 2016 Harmonogram štátnych skúšok...

viac


INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Čo je dôležité vedieť o bakalárskom štúdiu na KEM:

Ukážky prác našich študentov nájdete v sekcii Pre uchádzačov, na Facebooku, prípadne na YouTube.


Dokumenty:

# Leták Bc. študijný program - Automatizované elektrotechnické systémy
# Študijné programy na Katedre elektrotechniky a mechatroniky
# Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2016/2017

 

Katedra elektrotechniky a mechatroniky
FEI TU v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Tel.: (+421) 55 602 2287
Web: kem.fei.tuke.sk
Facebook: www.facebook.com/kempage
YouTube kanál: www.youtube.com