en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Katedra elektrotechniky a mechatroniky

01. Október 2021

Záverečné práce pre študentov vo firme BSH

Spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o. so sídlom v Michalovciach, ktorej hlavnou činnosťou je vývoj a produkcia elektromotorov a púmp pre bielu techniku, ponúka študentom možnosť riešiť záverečné práce z praxe. Zoznam tém záverečných prác V prípade záujmu o niektorú z...

viac
08. September 2021

Harmonogram opravných štátnych skúšok 2021

Opravné štátne skúšky pre Ing. študijný program Priemyselná elektrotechnika a Bc. študijný program Aplikovaná elektrotechnika sa budú konať dňa 14. septembra 2021. HARMONOGRAM ING. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2021 HARMONOGRAM BC. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2021 Opravné...

viac
25. August 2021

Harmonogram opravných štátnych skúšok 2021_EN

Opravné štátne skúšky pre Ing. študijný program Elektrotechnické systémy v anglickom jazyku sa budú konať dňa 30. augusta 2021. HARMONOGRAM OPRAVNÝCH ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2021_EN Štátne skúšky budú prebiehať formou videokonferencie cez systém...

viac
18. Jún 2021

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2021

Štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Aplikovaná elektrotechnika sa budú konať dňa 22. júna 2021. HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2021 Štátne skúšky budú prebiehať formou videokonferencie cez systém Webex: 1. komisia:...

viac
03. Jún 2021

Konferencia EDPE 2021

Pozvánka na tradičnú konferenciu EDPE 2021 indexovanú v IEEE Xplore, Scopus a Web of Science kde katedra KEM je spoluorganizátorom konferencie.35th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics 10th Joint Croatia-Slovakia Conferencehttps://www.edpe2021.fer.hr/Prezentácia...

viac


INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Čo je dôležité vedieť o bakalárskom štúdiu na KEM:

Ukážky prác našich študentov nájdete v sekcii Pre uchádzačov, na Facebooku, prípadne na YouTube.


Dokumenty:

# Leták Bc. študijný program - Automatizované elektrotechnické systémy
# Hodnotenie uchádzača o bakalárske štúdium na FEI TUKE v roku 2021/2022
# Časový rozvrh štúdia na FEI TU v Košiciach v akademickom roku 2020/2021

 

Katedra elektrotechniky a mechatroniky
FEI TU v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Tel.: (+421) 55 602 2287
Web: kem.fei.tuke.sk
Facebook: www.facebook.com/kempage
YouTube kanál: www.youtube.com