en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L215/B231: Učebňa

Táto učebňa slúži ako prednášková miestnosť s kapacitou maximálne 30 ľudí.

Vedúci učebne - Ing. Peter Hajsák

Vybavenie učebne:

Učebňa je vybavená počítačom a prezentačnou technikou.

V učebni B231 sa vyučujú tieto predmety:

Učebňa B231 slúži ako prednášková miestnosť pre všetky predmety, ktorých výučbu zabezpečuje Katedra elektrotechniky a mechatroniky.


Fotogaléria:

 

B231: Učebňa B231: Učebňa B231: Učebňa B231: Učebňa