en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Laboratória

V súčastnosti má Katedra elektrotechniky a mechatroniky v správe 13 špecializovaných laboratóríí a učební. Väčšina laboratórí prešla v posledných rokoch rekonštrukciou, v rámci ktorej boli vybavené modernou technikou, či už v spolupráci s firmami alebo v rámci projektov riešených na katedre. Jednotlivé laboratória podľa svojho zamerania slúžia na výučbu študentov v oblastiach ako automatizácia, výkonová elektronika, robotika, automobilová elektrotechnika, pohonárska alebo riadiaca technika.


 

B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky

Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických pohonov a elektrických prístrojov. Vybavenie laboratória: Frekvenčné meniče firmy SEW Meracie prístroje 5 počítačov Simulačný sotvér V laboratóriu B004...

viac

B204: Seminárna miestnosť

Učebňa slúži ako seminárna miestnosť. Vybavenie miestnosti: PC + projektor       Fotogaléria:  ...

viac

B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ

Laboratórium výskumných projektov bolo modernizované v rokoch 2010 až 2012 z fondov Európskej únie, je určené hlavne na výskumné a vývojové práce z oblastí programovateľných elektrických napájacích zdrojov, programovateľných automatov, priemyselných zberníc automobilovej...

viac

B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov

Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov je určené na výskum a výučbu v oblasti implementácie riadiacich systémov a algoritmov riadenia na báze mikropočítačovej a PC techniky pripojenej k pneumatickým a hydraulickým systémom. Výskumná činnosť laboratória je...

viac

B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie

Laboratórium priemyselnej automatizície slúži pre praktickú výučbu študentov pri vývoji a tvorbe riadiacich a vizualizačných aplikácií so zameraním na využitie logických automatov (PLC) a moderných metód riadenia z oblasti umelej inteligencie (fuzzy riadenie a riadenie pomocou...

viac

B226: Laboratórium výkonovej elektroniky

Laboratórium výkonovej elektroniky je určené pre zabezpečenie výučby predmetov z oblasti výkonovej elektroniky, meničov a riadiacich obvodov výkonových polovodičových meničov. Laboratórium je vybavené pre potreby výučby predovšetkým digitálnym osciloskopmi, bežnými...

viac

B228: Laboratórium simulačných systémov

Laboratórium simulačných systémov je určené pre praktickú výučbu predmetov, využívajúcich nástroje CAD a CAE pre modelovanie a simuláciu výrobných systémov, modelovanie podnikových procesov, projektovanie elektrotechnických sústav. Vedeckovýskumná činnosť laboratória je...

viac

B231: Prednášková miestnosť

Miestnosť B231 slúži ako prednášková miestnosť pre maximálne 30 ľudí. Vybavenie učebne: Počítač s projektorom Spätný projektor V učebni B231 sa vyučujú tieto predmety: Miestnosť B231 slúži ako prednášková miestnosť pre všetky predmety, ktorých výučbu...

viac

BS01: Laboratórium všeobecnej elektrotechniky

Laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti všeobecnej elektrotechiky. Vybavenie laboratória: Dynamometer 4kW Jednosmerné motory a dynamá Booster a neriadený usmerňovač umožňujú napájanie premenlivým striedavým a jednosmerným napätím. Tri meracie pracoviská...

viac

BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky

Laboratórium automobilovej elektrotechniky bolo otvorené v spolupráci s firmou Volkswagen. Toto laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti automobilovej elektrotechniky.   Vybavenie laboratória: Výučbové zariadenie Audi Q7 Simulátor jazdy vozidla Superb Študentské...

viac

BS24: Laboratórium regulovaných pohonov

Laboratórium regulovaných pohonov je špičkové laboratórium vybavené prevažne pohonárskou technikou firmy SIEMENS. Laboratórium je určené na praktickú výučbu študentov v oblasti riadenia a parametrizovania priemyselných meničov, praktickej realizácie regulovaných pohonov,...

viac

BS25: Laboratórium elektrických strojov

Laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických strojov. Vybavenie laboratória: Komutátorový dynamometer Vysokootáčkový dynamometer Steiger Mohilo 3 meracie pracoviská Elektrické stroje Laboratórne zdroje a prístroje, ktoré sú určené pre meranie na...

viac

BS26: Laboratórium elektrických pohonov

Laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických pohonov, špeciálne je vybavené pre meranie elektrických strojov. Vybavenie laboratória: Meracie prístroje 2x dynamometer Zdroje regulovateľného striedavého a jednosmerného mapätia V laboratóriu BS26 sa...

viac