en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Laboratória

V súčastnosti má Katedra elektrotechniky a mechatroniky v správe 13 špecializovaných laboratóríí a učební. Väčšina laboratórí prešla v posledných rokoch rekonštrukciou, v rámci ktorej boli vybavené modernou technikou, či už v spolupráci s firmami alebo v rámci projektov riešených na katedre. Jednotlivé laboratória podľa svojho zamerania slúžia na výučbu študentov v oblastiach ako automatizácia, výkonová elektronika, robotika, automobilová elektrotechnika, pohonárska alebo riadiaca technika.


 

L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie

Laboratórium priemyselnej automatizície slúži pre praktickú výučbu študentov pri vývoji a tvorbe riadiacich a vizualizačných aplikácií so zameraním na využitie logických automatov (PLC) a moderných metód riadenia z oblasti umelej inteligencie (fuzzy riadenie a riadenie pomocou...

viac

L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky

Laboratórium výkonovej elektroniky je určené pre zabezpečenie výučby predmetov z oblasti výkonovej elektroniky, meničov a riadiacich obvodov výkonových polovodičových meničov. Laboratórium je vybavené pre potreby výučby predovšetkým digitálnym osciloskopmi, bežnými...

viac

L213/B228: Laboratórium simulačných systémov

Laboratórium simulačných systémov je určené pre praktickú výučbu predmetov, využívajúcich nástroje CAD a CAE pre modelovanie a simuláciu výrobných systémov, modelovanie podnikových procesov, projektovanie elektrotechnických sústav. Vedeckovýskumná činnosť laboratória je...

viac

L215/B231: Učebňa

Táto učebňa slúži ako prednášková miestnosť s kapacitou maximálne 30 ľudí. Vedúci učebne - Ing. Peter Hajsák Vybavenie učebne: Učebňa je vybavená počítačom a prezentačnou technikou. V učebni B231 sa vyučujú tieto predmety: Učebňa B231 slúži ako prednášková...

viac

L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov

Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov je určené na výskum a výučbu v oblasti implementácie riadiacich systémov a algoritmov riadenia na báze mikropočítačovej a PC techniky pripojenej k pneumatickým a hydraulickým systémom. Výskumná činnosť laboratória je...

viac

L225/B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ

Laboratórium výskumných projektov bolo modernizované v rokoch 2010 až 2012 z fondov Európskej únie, je určené hlavne na výskumné a vývojové práce z oblastí programovateľných elektrických napájacích zdrojov, programovateľných automatov, priemyselných zberníc automobilovej...

viac

L237/B204: Seminárna miestnosť

Učebňa slúži ako seminárna a konzultačná miestnosť s kapacitou maximálne 10 ľudí. Vedúci miestnosti - Ing. Peter Hajsák Vybavenie miestnosti: Seminárna miestnosť je vybavená počítačom a prezentačnou technikou.       Fotogaléria:  ...

viac

R22/B004: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky

Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických pohonov a elektrických prístrojov. Vedúca laboratória - doc. Ing. Jaroslava Žilková, PhD. Vybavenie laboratória: Laboratórium je vybavené zdrojmi, osciloskopmi,...

viac

S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov

Laboratórium regulovaných pohonov je špičkové laboratórium vybavené prevažne pohonárskou technikou firmy SIEMENS. Laboratórium je určené na praktickú výučbu študentov v oblasti riadenia a parametrizovania priemyselných meničov, praktickej realizácie regulovaných pohonov,...

viac

S4/BS01: Laboratórium aplikácií elektrických pohonov

Laboratórium slúži pre realizáciu výskumných úloh a záverečných prác v oblasti riadenia a aplikácii elektrických pohonov v priemysle. Vedúci laboratória - Ing. Viktor Šlapák, PhD. Vybavenie laboratória: Laboratórium je vybavené meracími stendami pre testovanie a...

viac

S5/BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky

Laboratórium automobilovej elektrotechniky bolo otvorené v spolupráci s firmou Volkswagen. Toto laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti automobilovej elektrotechniky. Vedúci laboratória - doc. Ing. František Ďurovský, PhD. Vybavenie laboratória: Laboratórium je...

viac

S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov

Laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických pohonov, špeciálne je vybavené pre meranie elektrických strojov. Vedúci laboratória - doc. Ing. Ján Kaňuch, PhD. Vybavenie laboratória: Laboratórium je určené pre výučbu a výskumné účely v oblasti...

viac

S8-9/BS03: Výskumné laboratórium

Laboratórium slúži hlavne doktorandom katedry pri vypracovávaní ich prác, pre riešenie výskumno-vývojových úloh a úloh, riešených pre priemyselnú prax. Vedúci laboratória - prof. Ing. Pavol Fedor, PhD.       Fotogaléria:  ...

viac