en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Laboratória

V súčastnosti má Katedra elektrotechniky a mechatroniky v správe 12 špecializovaných laboratóríí a učební. Väčšina laboratórí prešla v posledných rokoch rekonštrukciou, v rámci ktorej boli vybavené modernou technikou, či už v spolupráci s firmami alebo v rámci projektov riešených na katedre. Jednotlivé laboratória podľa svojho zamerania slúžia na výučbu študentov v oblastiach ako automatizácia, výkonová elektronika, robotika, automobilová elektrotechnika, pohonárska alebo riadiaca technika.


 

L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie

Laboratórium priemyselnej automatizície je vybavené programovateľnými automatmi (PLC) B&R, vizualizačnými softvérmi (Control Web 7, Automation studio B&R), softvérom MATLAB pre modelovanie a simuláciu, fyzikálnymi modelmi elektromechanických systémov (model zásobníkov...

viac

L212/B226: Laboratórium výkonovej elektroniky

Laboratórium výkonovej elektroniky je určené na návrh, realizáciu, simuláciu a merania obvodov riadiacej a výkonovej elektroniky. Je vybavené osciloskopmi, regulovateľnými zdrojmi jednosmerného a striedavého napätia, umelými programovateľnými záťažami, výkonovými...

viac

L213/B228: Laboratórium simulačných systémov

Laboratórium simulačných systémov je vybavené počítačmi pre 20 študentov s nainštalovanými CAD softvérmi (EPLAN, CREO), softvérom ARENA pre analýzu, simuláciu a optimalizáciu výrobných procesov, softvérom RobotStudio pre simuláciu a offline programovanie robotických...

viac

L215/B231: Učebňa

Učebňa je vybavená počítačom a prezentačnou technikou. Táto učebňa slúži ako prednášková miestnosť s kapacitou maximálne pre 30 ľudí. Vedúci učebne - Ing. Peter Hajsák   Predmety a výstupy vzdelávania: Učebňa B231 slúži ako prednášková miestnosť pre všetky...

viac

L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov

Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov vybavené stavebnicou pneumatických a hydraulických prvkov FESTO DIDACTIC pre výučbu riadenia pneumatických a hydraulických systémov. Stavebnica je rozšírená o moduly pre logické riadenie kontaktnými schémami a riadiacim...

viac

L225/B216: Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky

Laboratórium elektrických prístrojov a aplikovanej elektroniky je vybavené zdrojmi, osciloskopmi, snímačmi a prípravkami pre základné merania na elektrických prístrojoch a elektrických strojoch, fyzikálnymi modelmi elektromechanických systémov (model dopravníka riadeného AM,...

viac

L237/B204: Seminárna miestnosť

Seminárna miestnosť je vybavená počítačom a prezentačnou technikou. Učebňa slúži ako seminárna a konzultačná miestnosť s kapacitou maximálne pre 10 ľudí. Vedúci miestnosti - Ing. Peter Hajsák         Fotogaléria:  ...

viac

S10/BS24: Laboratórium regulovaných pohonov

Laboratórium regulovaných pohonov je vybavené nástrojmi pre návrh, parametrovanie a realizáciu riadenia jednosmerných a striedavých pohonov, komerčnými meničmi pre tieto pohony (Simoreg 6RA70, Simovert 6SE70 Master Drive a Motion Control, 2 ks Sinamics S120, Simotion D442, Sinamics...

viac

S4/BS01: Laboratórium aplikácií elektrických pohonov

Laboratórium aplikácií elektrických pohonov je vybavené meracími stendami pre testovanie a zaťažovanie elektrických pohonov a ich riadenia (rozsah zaťažovania približne 10 až 2000 Nm), veľmi presnými snímačmi polohy Renishaw REXM, rotačnými snímačmi momentu Magtrol (rozsah 50...

viac

S5/BS02: Laboratórium automobilovej elektrotechniky

Laboratórium automobilovej elektrotechniky je vybavené Masterbookmi vozidiel Audi Q7 a Škoda Superb, simulátormi dynamiky vozidiel CarSim a CarSim RT, programom Matlab/Simulink a analyzátormi zberníc CAN, LIN a FlexRay CANoe, diagnostickým sw VAGCOM a bežnou meracou technikou. Súčasťou...

viac

S6/BS26: Laboratórium elektrických strojov a elektrických pohonov

Laboratórium elektrických strojov a elektrických pohonov je určené pre výučbu a výskumné účely v oblasti elektrických strojov. V laboratóriu sa realizujú základné merania charakteristík AC a DC elektrických strojov a transformátorov. Je vybavené dvoma dynamometrami...

viac

S8-9/BS03: Výskumné laboratórium

Výskumné laboratórium slúži hlavne doktorandom katedry pri vypracovávaní ich prác, pre riešenie výskumno-vývojových úloh a úloh, riešených pre priemyselnú prax. Vedúci laboratória - prof. Ing. Pavol Fedor, PhD.       Fotogaléria:  ...

viac