en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Výkonová elektronika

Cieľom predmetu "Výkonová elektronika" je oboznámenie študentov o spôsoboch premeny foriem a parametrov elektrickej energie pomocou výkonových polovodičových meničov a o princípoch moderných zdrojov napätia a prúdu.

Stručná osnova predmetu:

Na stránke predmetu Výkonová elektronika sa nachádzajú podklady na prednášky. Samotné podklady nepostačujú na prípravu na skúšku z predmetu. Vyžaduje sa účasť na prednáškách na doplnenie podkladov o poznámky.

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Otázky na skúšku - ING.
14,60 kB 09.05.2017
CV12 - Nepriame jednosmerné meniče 177,07 kB 22.04.2017
CV11 - Meranie č. 5 --- Jednofázový mostíkový napäťový striedač 36,73 kB 16.04.2017
CV10 - Jednofázové striedače 527,38 kB 08.04.2017
CV9 - Meranie č. 4 --- Jednosmerný znižovací impulzový menič 33,25 kB 02.04.2017
CV8 - Meranie č. 3 --- Jednofázový striedavý menič napätia 40,97 kB 26.03.2017
CV7B - Priame jednosmerné meniče 131,87 kB 19.03.2017
CV7A - Jednofázové striedavé meniče napätia 548,81 kB 19.03.2017
CV6 - Trojfázové usmerňovače 276,70 kB 12.03.2017
CV5 - Meranie č. 2 --- Jednofázový jednoimpulzový riadený usmerňovač 46,52 kB 04.03.2017
CV4 - Jednofázové usmerňovače 282,08 kB 25.02.2017
CV3 - Meranie č. 1 --- Spínacie vlastnosti výkonového tranzistora 36,80 kB 18.02.2017
CV2 - Stredné a efektívne hodnoty 680,12 kB 08.02.2017
Harmonogram cvičení z VE 2016/2017 37,13 kB 08.02.2017
Výkonová elektronika I - zbierka
3,46 MB 08.02.2017
ÚVOD
158,38 kB 11.02.2016
VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ SÚČIASTKY
1,95 MB 11.02.2016
USMERŇOVAČE
2,35 MB 11.02.2016
STRIEDAVÉ MENIČE
275,59 kB 11.02.2016
JEDNOSMERNÉ MENIČE
756,43 kB 11.02.2016
STRIEDAČE
372,92 kB 11.02.2016
MENIČE FREKVENCIE
1,38 MB 11.02.2016
NAPÁJACIE ZDROJE
629,29 kB 11.02.2016
RIADENIE SPÍNANÝCH ZDROJOV
218,77 kB 11.02.2016
PFC MENIČE
235,09 kB 11.02.2016
REZONANČNÉ MENIČE
185,33 kB 11.02.2016
MENIČE PRE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
619,38 kB 11.02.2016
SPÄTNÝ VPLYV MENIČOV
441,68 kB 11.02.2016
Výkonové polovodičové súčiastky - skriptá
978,05 kB 11.02.2016