en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Výkonová elektronika

Cieľom predmetu "Výkonová elektronika" je oboznámenie študentov o spôsoboch premeny foriem a parametrov elektrickej energie pomocou výkonových polovodičových meničov a o princípoch moderných zdrojov napätia a prúdu.

Stručná osnova predmetu:

Na stránke predmetu Výkonová elektronika sa nachádzajú podklady na prednášky. Samotné podklady nepostačujú na prípravu na skúšku z predmetu. Vyžaduje sa účasť na prednáškách na doplnenie podkladov o vlastné poznámky.

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
ÚVOD
158,40 kB 22.11.2018
VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ SÚČIASTKY
1,77 MB 22.11.2018
USMERŇOVAČE
1,79 MB 22.11.2018
STRIEDAVÉ MENIČE
238,39 kB 22.11.2018
JEDNOSMERNÉ MENIČE
831,83 kB 22.11.2018
STRIEDAČE
317,18 kB 22.11.2018
MENIČE FREKVENCIE
1,73 MB 22.11.2018
SPÄTNÝ VPLYV MENIČOV
516,41 kB 22.11.2018
NAPÁJACIE ZDROJE
846,60 kB 22.11.2018
RIADENIE SPÍNANÝCH ZDROJOV
309,64 kB 22.11.2018
REZONANČNÉ MENIČE
214,20 kB 22.11.2018
PFC MENIČE
407,50 kB 22.11.2018
MENIČE PRE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
682,76 kB 22.11.2018
OTÁZKY NA SKÚŠKU Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY - externisti
14,42 kB 28.05.2018
OTÁZKY NA SKÚŠKU Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY
14,61 kB 03.05.2018
CV12 - Nepriame jednosmerné meniče 177,07 kB 22.04.2018
CV11 - Meranie č. 5 --- Jednofázový mostíkový napäťový striedač 49,16 kB 18.04.2018
CV10 - Jednofázové striedače 527,38 kB 11.04.2018
CV9 - Meranie č. 4 --- Jednosmerný znižovací impulzový menič 33,25 kB 04.04.2018
10 pilierov VE - text
988,09 kB 29.03.2018
CV8 - Meranie č. 3 --- Jednofázový striedavý menič napätia 40,97 kB 25.03.2018
CV7B - Priame jednosmerné meniče 131,87 kB 18.03.2018
CV7A - Jednofázové striedavé meniče napätia 548,81 kB 18.03.2018
CV6 - Trojfázové usmerňovače 276,70 kB 11.03.2018
CV5 - Meranie č. 2 --- Jednofázový jednoimpulzový riadený usmerňovač 46,52 kB 04.03.2018
Jednofázové usmerňovače - doplnkový text
2,17 MB 27.02.2018
10 základov VE
452,16 kB 27.02.2018
Spínacie charakteristiky výkonových tranzistorov
1,22 MB 26.02.2018
CV4 - Jednofázové usmerňovače 282,08 kB 25.02.2018
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty 419,43 kB 21.02.2018
CV3 - Meranie č. 1 --- Spínacie vlastnosti výkonového tranzistora 36,80 kB 18.02.2018
Zbierka príkladov
3,46 MB 12.02.2018
CV2 - Stredné a efektívne hodnoty 680,12 kB 11.02.2018
Harmonogram cvičení z VE 2017/2018 37,14 kB 07.02.2018
Výkonové polovodičové súčiastky - skriptá
978,05 kB 11.02.2016