en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Výkonová elektronika

Výkonová elektronika:

Študenti získajú vedomosti z oblasti teórie a využitia moderných výkonových polovodičových súčiastok a spôsobov premeny foriem a parametrov elektrickej energie pomocou výkonových polovodičových meničov. Študenti budú rozumieť činnosti základných a najpoužívanejších výkonových polovodičových meničov. Budú poznať ich využitie v technickej praxi, ovládať ich základné vlastnosti a spôsoby ich riadenia. Študenti sa naučia analyzovať priebehy napätí a prúdov vo výkonových polovodičových meničoch a počítať ich stredné a efektívne hodnoty, čo sú zručnosti potrebné pre dimenzovanie výkonových polovodičových súčiastok. Zároveň sa naučia počítať elektrický výkon pre rôzne priebehy elektrických veličín. V rámci laboratórnych cvičení sa naučia pracovať s modernou meracou technikou, naučia sa zapájať elektrické obvody podľa schémy zapojenia a analyzovať ich vlastnosti. Naučia sa vypracovávať protokoly z laboratórnych meraní, analyzovať namerané výsledky a vyvodzovať závery.
Učivo predmetu je rozdelené do šiestich kapitol. V úvode sa predmet zaoberá modernými polovodičovými súčiastkami a ich vývojom. Následne sú preberané základné meniče: usmerňovače, striedavé meniče, striedače a jednosmerné meniče. Poslednú kapitolu tvorí aplikácia meničov v praxi - meniče pre jednosmerné a striedavé pohony, meniče pre napájacie zdroje, meniče pre obvoniteľné zdroje energie. V rámci predmetu sú zároveň preberané základné spôsoby riadenia výkonových polovodičových meničov. Študenti tak získajú komplexné znalosti o činnosti meničov používaných v priemysle. Zároveň budú získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri štúdiu ostatných odborných predmetov na katedre a pomôžu im lepšie pochopiť medzipredmetové vzťahy.

Stručná osnova predmetu:

Na stránke predmetu Výkonová elektronika sa nachádzajú podklady na prednášky. Samotné podklady nepostačujú na prípravu na skúšku z predmetu. Vyžaduje sa účasť na prednáškách na doplnenie podkladov o vlastné poznámky.

Pozn.: V danej situácii možno pomôže pri štúdiu predmetu VE aj výber zo skrípt Akčné členy a pohony, ktorý síce nie je určené pre študentov našej katedry, ale sú tam niektoré podobné časti. Preto je tento text dodatočne pridaný.

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Meranie č. 5 LTspice 4,42 kB 03.05.2021
Meranie č.5 Jednofázový striedač s RL záťažou 200,98 kB 03.05.2021
Meranie č. 4 LTspice 682 B 18.04.2021
Meranie č.4 Jednosmerný znižovací impulzový menič 143,19 kB 18.04.2021
Meranie č. 3 LTspice 1,02 kB 11.04.2021
Meranie č.3 JEDNOFÁZOVÝ STRIEDAVÝ MENIČ NAPÄTIA S R-L ZÁŤAŽOU 182,00 kB 11.04.2021
Meranie č.2 JEDNOFÁZOVÝ JEDNOIMPULZOVÝ RIADENÝ USMERŇOVAČ 149,42 kB 15.03.2021
Meranie č.2 LTspice 1,05 kB 14.03.2021
Meranie č.1 LTSpice 487,00 kB 28.02.2021
Meranie č.1 Spínacie vlastnosti výkonových tranzistorov 176,41 kB 28.02.2021
Harmonogram cvičení 2020/2021 140,56 kB 11.02.2021
OTÁZKY NA SKÚŠKU Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY
25,96 kB 07.05.2020
Akčné členy + spätný vplyv meničov
2,29 MB 19.04.2020
STRIEDAČE
317,85 kB 19.04.2020
Špecifické ciele výučby KM
395,40 kB 26.04.2019
Priebehy ud pre 3f usmerňovače
1,32 MB 22.03.2019
10 pilierov VE - text
1,16 MB 12.02.2019
ÚVOD
158,40 kB 22.11.2018
VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ SÚČIASTKY
1,77 MB 22.11.2018
USMERŇOVAČE
1,79 MB 22.11.2018
STRIEDAVÉ MENIČE
238,39 kB 22.11.2018
JEDNOSMERNÉ MENIČE
831,83 kB 22.11.2018
MENIČE FREKVENCIE
1,73 MB 22.11.2018
SPÄTNÝ VPLYV MENIČOV
516,41 kB 22.11.2018
NAPÁJACIE ZDROJE
846,60 kB 22.11.2018
RIADENIE SPÍNANÝCH ZDROJOV
309,64 kB 22.11.2018
REZONANČNÉ MENIČE
214,20 kB 22.11.2018
PFC MENIČE
407,50 kB 22.11.2018
MENIČE PRE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
682,76 kB 22.11.2018
CV11 - Meranie č. 5 --- Jednofázový mostíkový napäťový striedač 49,16 kB 18.04.2018
CV9 - Meranie č. 4 --- Jednosmerný znižovací impulzový menič 33,25 kB 04.04.2018
CV8 - Meranie č. 3 --- Jednofázový striedavý menič napätia 40,97 kB 25.03.2018
CV5 - Meranie č. 2 --- Jednofázový jednoimpulzový riadený usmerňovač 46,52 kB 04.03.2018
Jednofázové usmerňovače - doplnkový text
2,17 MB 27.02.2018
10 základov VE
452,16 kB 27.02.2018
Spínacie charakteristiky výkonových tranzistorov
1,22 MB 26.02.2018
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty 419,43 kB 21.02.2018
CV3 - Meranie č. 1 --- Spínacie vlastnosti výkonového tranzistora 36,80 kB 18.02.2018
Zbierka príkladov
3,46 MB 12.02.2018
Výkonové polovodičové súčiastky - skriptá
978,05 kB 11.02.2016