en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Inteligentné riadenie elektrotechnických systémov

V predmete "Inteligentné riadenie elektrotechnických systémov" získa študent  základné vedomosti z oblasti vybraných metód umelej inteligencie. Získa prehľad o  moderných technikách v oblasti fuzzy množín, umelých neurónových sietí a hybridných systémov. Oboznámi sa so zaujímavými a prakticky využiteľnými aplikáciami umelej inteligencie v oblasti inteligentného riadenia, modelovania systémov a predikcie.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: