en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Základy elektrotechnického inžinierstva

Cieľom predmetu "Základy elektrotechnického inžinierstva" je oboznámiť študentov so základnými pravidlami tvorby technickej dokumentácie (TD) v elektrotechnike, normami pre tvorbu TD a získanie praktických zručností pri kreslení elektrotechnických výkresov pomocou CAD.

Študent získa rozšírené vedomosti z oblasti bezpečnostných predpisov týkajúcich sa elektrických inštalácii v občianskej výstavbe. Oboznámi sa so zásadami ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, požiadavkami na elektrickú inštaláciu z hľadiska ochrany pred požiarom, s predpismi pre bezpečnú prácu na elektrických zariadeniach a zásadami poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

Základné metódy riešenia jednosmerných obvodov.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Podmienky hodnotenia a pokyny k vypracovaniu zadaní 2020/2021 596,72 kB 25.11.2020
Plán prednášok a cvičení 2020/2021 343,58 kB 25.11.2020
Šablóna pre zadanie - Rešerš. 526,93 kB 24.11.2020
Prednáška 6 4,82 MB 20.11.2018
Prednáška 5 1,99 MB 20.11.2018
Prednáška 4 3,45 MB 20.11.2018
Prednáška 3 2,22 MB 20.11.2018
Prednáška 2 - 2. časť 1,53 MB 20.11.2018
Prednáška 2 - 1. časť 1,57 MB 20.11.2018
Prednáška 1 5,92 MB 20.11.2018
Ďurovský, Seman : TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V ELEKTROTECHNIKE 1,25 MB 28.11.2014
Učebnica - TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V INFORMATIKE 4,42 MB 28.11.2014
Zadania MECHANICKÝCH SÚČIASTOK 1,15 MB 19.11.2014