en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Základy elektrotechnického inžinierstva

Základy elektrotechnického inžinierstva:

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými pravidlami tvorby technickej dokumentácie (TD) v elektrotechnike, normami pre tvorbu TD a získanie praktických zručností pri kreslení elektrotechnických výkresov pomocou CAD. Študent získa rozšírené vedomosti z oblasti bezpečnostných predpisov týkajúcich sa elektrických inštalácii v občianskej výstavbe. Oboznámi sa so zásadami ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, požiadavkami na elektrickú inštaláciu z hľadiska ochrany pred požiarom, s predpismi pre bezpečnú prácu na elektrických zariadeniach a zásadami poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Cvičenie 2 - Prezentácia 246,40 kB 24.09.2023
Cvičenie 1 - Prezentácia 1,12 MB 24.09.2023
ZEI - vzory a checklisty pre zadania 2, 3 a 4 885,32 kB 24.09.2023
Podmienky hodnotenia a pokyny k vypracovaniu zadaní ZEI - časť Technická dokumemtácia - 2022/2023 79,39 kB 22.09.2023
Podmienky udelenia zápočtu ZEI - 2023/2024 72,94 kB 22.09.2023
Plán prednášok a cvičení ZEI - časť Technická dokumentácia - 2023/2024 70,90 kB 22.09.2023
Plán prednášok a cvičení ZEI - 2023/2024 79,82 kB 22.09.2023
Úvodná prednáška 2023/2024 902,28 kB 22.09.2023
Zadania MECHANICKÝCH SÚČIASTOK 1,15 MB 21.09.2023
Šablóna pre zadanie - Rešerš. 526,93 kB 21.09.2023
Prednáška 6 4,76 MB 21.09.2023
Prednáška 5 1,93 MB 21.09.2023
Prednáška 4 3,27 MB 21.09.2023
Prednáška 3 2,08 MB 21.09.2023
Prednáška 2 - 2. časť 1,37 MB 21.09.2023
Prednáška 2 - 1. časť 1,35 MB 21.09.2023
Prednáška 1 5,90 MB 21.09.2023
Ďurovský, Seman : TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V ELEKTROTECHNIKE 1,25 MB 28.11.2014
Učebnica - TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V INFORMATIKE 4,42 MB 28.11.2014