en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Základy elektrotechnického inžinierstva

Cieľom predmetu "Základy elektrotechnického inžinierstva" je oboznámiť študentov so základnými pravidlami tvorby technickej dokumentácie (TD) v elektrotechnike, normami pre tvorbu TD a získanie praktických zručností pri kreslení elektrotechnických výkresov pomocou CAD.

Študent získa rozšírené vedomosti z oblasti bezpečnostných predpisov týkajúcich sa elektrických inštalácii v občianskej výstavbe. Oboznámi sa so zásadami ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, požiadavkami na elektrickú inštaláciu z hľadiska ochrany pred požiarom, s predpismi pre bezpečnú prácu na elektrických zariadeniach a zásadami poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

Základné metódy riešenia jednosmerných obvodov.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Podmienky pre hodnotenie zadaní 2017/2018 46,15 kB 28.11.2017
Plán prednášok a cvičení 2017/2018 35,15 kB 28.11.2017
Prednáška 1 5,54 MB 27.10.2015
Ďurovský, Seman : TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V ELEKTROTECHNIKE 1,25 MB 28.11.2014
Učebnica - TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V INFORMATIKE 4,42 MB 28.11.2014
Prednáška 6 4,40 MB 19.11.2014
Prednáška 5 2,00 MB 19.11.2014
Prednáška 4 4,52 MB 19.11.2014
Prednáška 3 1,38 MB 19.11.2014
Prednáška 2 - 2. časť 1,84 MB 19.11.2014
Prednáška 2 - 1. časť 1,01 MB 19.11.2014
Zadania MECHANICKÝCH SÚČIASTOK 1,15 MB 19.11.2014